Veilig

Veiligheidsdag 2017: op ruimtemissie

Op donderdag 2 november organiseert Veiligheid Voorop de vijfde Veiligheidsdag bij AkzoNobel in Arnhem. Thema van de Veiligheidsdag is ‘eigenaarschap’. Hoe werk je op veiligheid samen en hoe neem je je persoonlijke verantwoordelijkheid daarin? In twee break-out-sessies ga je samen met andere deelnemers aan de hand van een casus een ruimtemissie voltooien. Daarnaast zal keynote speaker Andre Kuipers vanuit eigen perspectief zijn licht laten schijnen op het thema ‘veiligheid en eigenaarschap’.

Voorlopig programma
12.30: Inloop met lunch
13.30: Opening ‘We gaan op missie’
13.45: Verschillende visie op eigenaarschap (plenair)
14.30: Casus ruimtemissie ‘Eigenaarschap’
16:00: Pauze
16:30: Plenaire terugkoppeling
17.00: Veilig samenwerken in de ruimte, door André Kuipers
18.00: Afsluiting en borrel

Doelgroep: directie-leden, operationeel leidinggevenden, QHSE-managers.

De inschrijving is nu geopend! Wees er snel bij want er zijn maar 200 plaatsen.

Heeft u vragen over de Veiligheidsdag, dan kunt u mailen naar: info@veiligheidvoorop.nu of bellen met Natasja Dijkhuizen, tel. 070 337 87 44.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Educatief

Het ‘slechte voorbeeld’ van Henk

Ze zouden gaan lunchen. Eén collega was nog bezig en Henk dacht ‘ik help hem wel even, dan kunnen we allemaal tegelijk gaan eten’. Het was een staaltje collegialiteit dat voor Henk heel slecht afliep. Nu, jaren later, zit hij nog altijd in een rolstoel en doet hij zijn verhaal voor een groep studenten van de Votob Academy, tijdens een bijzondere les over ‘veiligheidscultuur’. In de hoop dat wat hém overkwam een waarschuwing voor anderen kan zijn.

Op 20 september kon iedere geïnteresseerde aanschuiven bij een unieke open les van Votob Academy over het thema ‘veiligheidscultuur’. In de les werd aandacht besteed aan het belang van procedures en instructies en het melden, leren en voorkomen van (bijna) incidenten. Gastspreker Henk Bot (Vopak) vertelde een persoonlijk verhaal over het incident dat hij meemaakte en de impact daarvan op hem, op zijn familie en collega’s. Aan de les deden verschillende cursisten mee die een volledige mbo-opleiding aan de Votob Academy volgen, maar ook waren er geïnteresseerden die specifiek voor deze les ingeschreven hadden.

Henk Bot kreeg in 1998 een bedrijfsongeval: hij viel vijfenhalve meter naar beneden en brak daarbij zijn rug. “Die collega was bezig een printplaat op een wagon te sleutelen, ik dacht hem even te helpen. Toen ik de ratel op de bout van de printplaat zette, bleek de ratel kapot te zijn, verloor ik mijn evenwicht en viel. Mijn hele lichaam deed pijn, behalve mijn benen. Een dwarslaesie. De traumahelikopter kwam en gaf me een shot morfine en daarna ging ik out.”

Ons leven viel in duigen
Maar daarna begon het verhaal van Henk eigenlijk pas. De jaren die op zijn bedrijfsongeval volgden, waren zwaar, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn vrouw die met een depressie te kampen kreeg. Henk: “Toen het gebeurde waren we net een half jaar getrouwd. Ons hele leven viel in duigen.” Van de nasleep van het ongeval van Henk is een documentaire gemaakt die tijdens de les ‘veiligheidscultuur’ getoond wordt. De zaal is muisstil als de vader van moeder van Henk in beeld komen. De vader heeft het er bijna twintig jaar na dato nog heel moeilijk mee en kan door zijn emoties niet uit zijn woorden komen.

“Mijn vader werkte ook bij Vopak. Híj had me hier binnengehaald omdat dat een mooie stap voor mij als monteur leek. Hij voelt zich daar nog altijd schuldig over.” Zélf kon Henk zijn verwachtingen redelijk snel bijstellen. “Ik ben een positief mens. Natuurlijk word ik elke dag geconfronteerd met het feit dat ik niet kan lopen, maar ik wil vérder met mijn leven.”

Werken, niet ouwehoeren
Henk is nog altijd werkzaam bij Vopak, op dezelfde terminal nog wel. Hij houdt zich nu met expeditie bezig. Daarnaast vertelt hij regelmatig zijn persoonlijke verhaal aan collega’s, om anderen te waarschuwen wat er kan gebeuren. Intussen kan hij haarfijn analyseren wat er precies fout ging op die bewuste dag in 1998. “Een jaar voordat ik het ongeluk kreeg, was iemand anders precies hetzelfde overkomen, maar daar was geen gevolg aan gegeven. Volgens het oude Rotterdamse gezegde ‘je komt hier om te werken, niet om te ouwehoeren’. Vijfentwintig jaar geleden was je niemand als je geen vinger kwijt was. Die cultuur is nu wel veranderd.”

Henk vervolgt: “Verder gebruikten wij gereedschap dat niet in orde was. Het was toentertijd hip om een ratel te hebben, maar die werden niet verstrekt door de baas. Wat gebeurde er: die dingen werden gejat van schepen. Wat er verder mis ging was dat er geen beveiliging was voor het werken op hoogte.” Sinds 1998 heeft Vopak gelukkig wél lessen getrokken uit het noodlottige ongeluk van Henk. “Wat gereedschap betreft: we krijgen alles van de baas versterkt en dat wordt jaarlijks gecontroleerd. Is het gereedschap niet in orde? Dan wordt het uit de roulatie genomen. Maar uiteindelijk heeft het ook met budget te maken: we moeten op de tank altijd de leuning vasthouden, maar niet elke tank heeft een leuning!”

Hakken en spaanders uit de tijd?
Henk noemt zichzelf een ‘slecht voorbeeld’ van wat er op het gebied van veiligheid mis kan gaan. Tijdens de les ‘veiligheidscultuur’ van Votob Academy worden studenten ook uitgedaagd om na te denken hoe een goede veiligheidscultuur eruit ziet. Docent Walter Melles vraagt de groep naar kenmerken van een goede veiligheidscultuur. “Het moet ingebakken zitten in het werk van iedereen, van boven naar beneden”, is één van de antwoorden. Ook belangrijk is de manier waarop er over veiligheid gesproken wordt, of je dingen makkelijk kunt aankaarten. “Vroeger zei men: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Ik hoop dat deze kreet tegenwoordig niet meer voorkomt”, zegt Melles.

Vervolgens ontstaat er een discussie over de invloed die de klant op de veiligheidscultuur van een bedrijf heeft. “Ze hebben altijd haast”, antwoordt één van de cursisten. En dus hebben operators, ondanks alle aandacht voor veiligheid, altijd te maken met de spanning tussen snel werken en veilig werken. Een andere cursist weet uit eigen ervaring: “Er zijn incidenten ontstaan omdat de klant zodanige druk uitoefent dat de veiligheid overbrugd werd overbrugd.” Niet alleen de spanning met de klant zorgt voor werkdruk, ook de spanning met de belangen van andere afdelingen. “Dan staat de maintenance afdeling weer voor mijn deur, ‘hé je houdt het werk tegen’.”

Nieuwe operators zullen altijd in dit spanningsveld moeten opereren. Dankzij de lessen van Votob Academy leren ze echter hoe ze dat zo verstandig mogelijk kunnen doen. Operators in de tankopslag kunnen bij de Votob Academy lessen, modules of volledige opleidingen volgen, via e-learning en klassikaal. De opleidingen kunnen zij afsluiten met een officieel mbo-diploma. Binnenkort kunnen ook studenten die een voltijdse opleiding volgen bij een reguliere opleidingsinstelling voor procesoperator of mechanisch operator kiezen voor het keuzedeel tankopslag. 

Meer informatie over Votob Academy vindt u hier.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Veilig

Votob investeert in duurzame contractor-relaties

Opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de tankopslagsector spreken op 12 september met elkaar door over veiligheid. Na een eerste ronde ‘speeddaten’ afgelopen december, is het nu tijd om de ontstane relatie verder te verdiepen.

Het gaat vaak om duurzame relaties, de relaties tussen tankopslagbedrijven en contractors. Het werk is specialistisch en er is een beperkt aantal spelers op de markt. Op de werkvloer werken contractors en operators van tankopslagbedrijven soms wel jarenlang samen. Toch wordt nog niet altijd open kaart gespeeld als het om veiligheid gaat.

Er is brancheorganisaties Votob en VOMI veel aan gelegen om beide partijen beter met elkaar te laten communiceren. Het delen van incidenten begint er immers mee dat partijen elkaar vertrouwen en op een laagdrempelige manier met elkaar in contact treden.

Op de vervolgbijeenkomst in Theater Zuidplein zullen de deelnemers onderzoeken wat ervoor nodig is om veiligheidsissues beter met elkaar te delen. Vopak en Croon zullen een kijkje in de keuken van hun samenwerking geven, evenals MOT en Enigma.

Votob-directeur Sandra de Bont verwacht dat de bijeenkomst de relatie tussen beide partijen stukje bij beetje zal verbeteren. “We groeien langzaam naar gelijkwaardigheid toe. Dat lukt niet van vandaag op morgen, maar door herhaaldelijke bijeenkomsten als deze worden de drempels uiteindelijk weggenomen. Mijn motto is: op veiligheid wordt niet geconcurreerd.”

De bijeenkomst is gericht op contractors die op dit moment al met tankopslagbedrijven samenwerken.

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Duurzaam

Omgevingswet nog zeer mysterieus

Extra leges voor milieuvergunningen; participatie van de omgeving bij vergunningsaanvragen en meer lokale beleidsvrijheid voor gemeenten om milieukwaliteitseisen vast te stellen. Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe Omgevingswet, maar wat er wél duidelijk is, is niet per sé gunstig voor bedrijven.

Een jaar nadat de ‘stam’ van de nieuwe Omgevingswet is goedgekeurd door de Eerste kamer en is gepubliceerd, groeien er nu ‘takken en bladeren’ aan (Invoeringswet, de aanvullingswet bodem, geluid, grondeigendom en natuur). Voor bedrijven is het echter zaak dat die metafoor beperkt blijft en dat de bomen niet door blijven groeien: immers de achtergrond van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenvoegen van regels voor ruimtelijke ontwikkeling. De onderdelen van de Omgevingswet zullen in de komende periode het wetgevingsproces doorlopen, maar of de geplande inwerkingtreding in begin 2019 wordt gehaald, is volgens velen twijfelachtig.

Van risico naar effect
Onder de noemer ‘externe veiligheid’ zullen bedrijven straks te maken krijgen met ‘aandachtsgebieden’ in plaats van de nu gangbare ‘groepsrisico-uitwerking’, zo vertelt Peter Stufkens, consultant bij Tauw en expert op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Naast het ‘plaatsgebonden risico’ wordt in de toekomst ook naar ‘effecten’ gekeken. Door de grotere ruimtelijke consequenties van deze aandachtsgebieden kan dit leiden tot nieuwe knelpunten en het kan betekenen dat een bedrijf voor het onderwerp straks met verschillende gemeenten te maken kan krijgen.

Gemeenten die bovendien een zekere mate van beleidsvrijheid zullen gaan krijgen in het nieuwe stelsel. “Dat zal zeker een issue worden”, denkt Stufkens, hoewel hij het nog wel mogelijk acht dat bedrijven op dit onderdeel inhoudelijk invloed uit kunnen oefenen op overheden en toezichthouders.

Advies- en ingenieursbureau Tauw deelde op donderdag 5 juli haar kennis over de Omgevingswet. Een in het oog springend punt was volgens VOTOB-directeur Sandra de Bont de herinvoering van leges voor milieugerelateerde activiteiten. “Op dit moment hebben bedrijven wel te maken met leges voor bouwvergunningen, maar als daar straks nog kosten voor milieugerelateerde activiteiten bijkomen, komen er heel wat extra facturen naar bedrijven toe.”

Verder is de aandacht voor ‘participatie’ opvallend in de nieuwe wet. Of het nu is bij het opstellen van een Omgevingsplan door de gemeente of bij het aanvragen van een vergunning door het bedrijf, de omgeving zal erbij moeten worden betrokken. Maar ook hier blijft het voor bedrijven duister op welke manier deze participatie zal worden vormgegeven. Pascal Spiekerman (Manager HSEQ, Koole Tanktransport) heeft een suggestie: “Ik vind dat de gemeente, en dan bedoel ik de ambtenaren niet de politiek, de lead moeten nemen in het organiseren van participatie. Alleen op die manier kun je een eerlijke belangenafweging tussen alle stakeholders garanderen en laat je het niet van het toeval afhangen.”

Volgens Peter Stufkens is het idee dat de veranderingen van de Omgevingswet, bedrijven en burgers voorlopig niet raken, onjuist. De invoeringsdatum in 2019 lijkt ver weg en is zelfs nog niet helemaal zeker, maar ondertussen is bijna elke gemeente zich aan het voorbereiden op de komende veranderingen in het fysieke domein. Stufkens: “Het is een defensieve ondernemersstrategie om af te wachten hoe de overheid het veranderingsproces in werking zet en de ontwikkelingsruimte van bedrijven kan en gaat begrenzen.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Veilig

Veiligheidsdag 2017: op ruimtemissie

Op donderdag 2 november organiseert Veiligheid Voorop de vijfde Veiligheidsdag bij AkzoNobel in Arnhem. Thema van de Veiligheidsdag is ‘eigenaarschap’. Hoe werk je op veiligheid samen en hoe neem je je persoonlijke verantwoordelijkheid daarin? In twee break-out-sessies ga je samen met andere deelnemers aan de hand van een casus een ruimtemissie voltooien. Daarnaast zal keynote speaker Andre Kuipers vanuit eigen perspectief zijn licht laten schijnen op het thema ‘veiligheid en eigenaarschap’.

Voorlopig programma
12.30: Inloop met lunch
13.30: Opening ‘We gaan op missie’
13.45: Verschillende visie op eigenaarschap (plenair)
14.30: Casus ruimtemissie ‘Eigenaarschap’
16:00: Pauze
16:30: Plenaire terugkoppeling
17.00: Veilig samenwerken in de ruimte, door André Kuipers
18.00: Afsluiting en borrel

Doelgroep: directie-leden, operationeel leidinggevenden, QHSE-managers.

De inschrijving is nu geopend! Wees er snel bij want er zijn maar 200 plaatsen.

Heeft u vragen over de Veiligheidsdag, dan kunt u mailen naar: info@veiligheidvoorop.nu of bellen met Natasja Dijkhuizen, tel. 070 337 87 44.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Educatief

Het ‘slechte voorbeeld’ van Henk

Ze zouden gaan lunchen. Eén collega was nog bezig en Henk dacht ‘ik help hem wel even, dan kunnen we allemaal tegelijk gaan eten’. Het was een staaltje collegialiteit dat voor Henk heel slecht afliep. Nu, jaren later, zit hij nog altijd in een rolstoel en doet hij zijn verhaal voor een groep studenten van de Votob Academy, tijdens een bijzondere les over ‘veiligheidscultuur’. In de hoop dat wat hém overkwam een waarschuwing voor anderen kan zijn.

Op 20 september kon iedere geïnteresseerde aanschuiven bij een unieke open les van Votob Academy over het thema ‘veiligheidscultuur’. In de les werd aandacht besteed aan het belang van procedures en instructies en het melden, leren en voorkomen van (bijna) incidenten. Gastspreker Henk Bot (Vopak) vertelde een persoonlijk verhaal over het incident dat hij meemaakte en de impact daarvan op hem, op zijn familie en collega’s. Aan de les deden verschillende cursisten mee die een volledige mbo-opleiding aan de Votob Academy volgen, maar ook waren er geïnteresseerden die specifiek voor deze les ingeschreven hadden.

Henk Bot kreeg in 1998 een bedrijfsongeval: hij viel vijfenhalve meter naar beneden en brak daarbij zijn rug. “Die collega was bezig een printplaat op een wagon te sleutelen, ik dacht hem even te helpen. Toen ik de ratel op de bout van de printplaat zette, bleek de ratel kapot te zijn, verloor ik mijn evenwicht en viel. Mijn hele lichaam deed pijn, behalve mijn benen. Een dwarslaesie. De traumahelikopter kwam en gaf me een shot morfine en daarna ging ik out.”

Ons leven viel in duigen
Maar daarna begon het verhaal van Henk eigenlijk pas. De jaren die op zijn bedrijfsongeval volgden, waren zwaar, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn vrouw die met een depressie te kampen kreeg. Henk: “Toen het gebeurde waren we net een half jaar getrouwd. Ons hele leven viel in duigen.” Van de nasleep van het ongeval van Henk is een documentaire gemaakt die tijdens de les ‘veiligheidscultuur’ getoond wordt. De zaal is muisstil als de vader van moeder van Henk in beeld komen. De vader heeft het er bijna twintig jaar na dato nog heel moeilijk mee en kan door zijn emoties niet uit zijn woorden komen.

“Mijn vader werkte ook bij Vopak. Híj had me hier binnengehaald omdat dat een mooie stap voor mij als monteur leek. Hij voelt zich daar nog altijd schuldig over.” Zélf kon Henk zijn verwachtingen redelijk snel bijstellen. “Ik ben een positief mens. Natuurlijk word ik elke dag geconfronteerd met het feit dat ik niet kan lopen, maar ik wil vérder met mijn leven.”

Werken, niet ouwehoeren
Henk is nog altijd werkzaam bij Vopak, op dezelfde terminal nog wel. Hij houdt zich nu met expeditie bezig. Daarnaast vertelt hij regelmatig zijn persoonlijke verhaal aan collega’s, om anderen te waarschuwen wat er kan gebeuren. Intussen kan hij haarfijn analyseren wat er precies fout ging op die bewuste dag in 1998. “Een jaar voordat ik het ongeluk kreeg, was iemand anders precies hetzelfde overkomen, maar daar was geen gevolg aan gegeven. Volgens het oude Rotterdamse gezegde ‘je komt hier om te werken, niet om te ouwehoeren’. Vijfentwintig jaar geleden was je niemand als je geen vinger kwijt was. Die cultuur is nu wel veranderd.”

Henk vervolgt: “Verder gebruikten wij gereedschap dat niet in orde was. Het was toentertijd hip om een ratel te hebben, maar die werden niet verstrekt door de baas. Wat gebeurde er: die dingen werden gejat van schepen. Wat er verder mis ging was dat er geen beveiliging was voor het werken op hoogte.” Sinds 1998 heeft Vopak gelukkig wél lessen getrokken uit het noodlottige ongeluk van Henk. “Wat gereedschap betreft: we krijgen alles van de baas versterkt en dat wordt jaarlijks gecontroleerd. Is het gereedschap niet in orde? Dan wordt het uit de roulatie genomen. Maar uiteindelijk heeft het ook met budget te maken: we moeten op de tank altijd de leuning vasthouden, maar niet elke tank heeft een leuning!”

Hakken en spaanders uit de tijd?
Henk noemt zichzelf een ‘slecht voorbeeld’ van wat er op het gebied van veiligheid mis kan gaan. Tijdens de les ‘veiligheidscultuur’ van Votob Academy worden studenten ook uitgedaagd om na te denken hoe een goede veiligheidscultuur eruit ziet. Docent Walter Melles vraagt de groep naar kenmerken van een goede veiligheidscultuur. “Het moet ingebakken zitten in het werk van iedereen, van boven naar beneden”, is één van de antwoorden. Ook belangrijk is de manier waarop er over veiligheid gesproken wordt, of je dingen makkelijk kunt aankaarten. “Vroeger zei men: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Ik hoop dat deze kreet tegenwoordig niet meer voorkomt”, zegt Melles.

Vervolgens ontstaat er een discussie over de invloed die de klant op de veiligheidscultuur van een bedrijf heeft. “Ze hebben altijd haast”, antwoordt één van de cursisten. En dus hebben operators, ondanks alle aandacht voor veiligheid, altijd te maken met de spanning tussen snel werken en veilig werken. Een andere cursist weet uit eigen ervaring: “Er zijn incidenten ontstaan omdat de klant zodanige druk uitoefent dat de veiligheid overbrugd werd overbrugd.” Niet alleen de spanning met de klant zorgt voor werkdruk, ook de spanning met de belangen van andere afdelingen. “Dan staat de maintenance afdeling weer voor mijn deur, ‘hé je houdt het werk tegen’.”

Nieuwe operators zullen altijd in dit spanningsveld moeten opereren. Dankzij de lessen van Votob Academy leren ze echter hoe ze dat zo verstandig mogelijk kunnen doen. Operators in de tankopslag kunnen bij de Votob Academy lessen, modules of volledige opleidingen volgen, via e-learning en klassikaal. De opleidingen kunnen zij afsluiten met een officieel mbo-diploma. Binnenkort kunnen ook studenten die een voltijdse opleiding volgen bij een reguliere opleidingsinstelling voor procesoperator of mechanisch operator kiezen voor het keuzedeel tankopslag. 

Meer informatie over Votob Academy vindt u hier.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Veilig

Votob investeert in duurzame contractor-relaties

Opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de tankopslagsector spreken op 12 september met elkaar door over veiligheid. Na een eerste ronde ‘speeddaten’ afgelopen december, is het nu tijd om de ontstane relatie verder te verdiepen.

Het gaat vaak om duurzame relaties, de relaties tussen tankopslagbedrijven en contractors. Het werk is specialistisch en er is een beperkt aantal spelers op de markt. Op de werkvloer werken contractors en operators van tankopslagbedrijven soms wel jarenlang samen. Toch wordt nog niet altijd open kaart gespeeld als het om veiligheid gaat.

Er is brancheorganisaties Votob en VOMI veel aan gelegen om beide partijen beter met elkaar te laten communiceren. Het delen van incidenten begint er immers mee dat partijen elkaar vertrouwen en op een laagdrempelige manier met elkaar in contact treden.

Op de vervolgbijeenkomst in Theater Zuidplein zullen de deelnemers onderzoeken wat ervoor nodig is om veiligheidsissues beter met elkaar te delen. Vopak en Croon zullen een kijkje in de keuken van hun samenwerking geven, evenals MOT en Enigma.

Votob-directeur Sandra de Bont verwacht dat de bijeenkomst de relatie tussen beide partijen stukje bij beetje zal verbeteren. “We groeien langzaam naar gelijkwaardigheid toe. Dat lukt niet van vandaag op morgen, maar door herhaaldelijke bijeenkomsten als deze worden de drempels uiteindelijk weggenomen. Mijn motto is: op veiligheid wordt niet geconcurreerd.”

De bijeenkomst is gericht op contractors die op dit moment al met tankopslagbedrijven samenwerken.

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Duurzaam

Omgevingswet nog zeer mysterieus

Extra leges voor milieuvergunningen; participatie van de omgeving bij vergunningsaanvragen en meer lokale beleidsvrijheid voor gemeenten om milieukwaliteitseisen vast te stellen. Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe Omgevingswet, maar wat er wél duidelijk is, is niet per sé gunstig voor bedrijven.

Een jaar nadat de ‘stam’ van de nieuwe Omgevingswet is goedgekeurd door de Eerste kamer en is gepubliceerd, groeien er nu ‘takken en bladeren’ aan (Invoeringswet, de aanvullingswet bodem, geluid, grondeigendom en natuur). Voor bedrijven is het echter zaak dat die metafoor beperkt blijft en dat de bomen niet door blijven groeien: immers de achtergrond van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenvoegen van regels voor ruimtelijke ontwikkeling. De onderdelen van de Omgevingswet zullen in de komende periode het wetgevingsproces doorlopen, maar of de geplande inwerkingtreding in begin 2019 wordt gehaald, is volgens velen twijfelachtig.

Van risico naar effect
Onder de noemer ‘externe veiligheid’ zullen bedrijven straks te maken krijgen met ‘aandachtsgebieden’ in plaats van de nu gangbare ‘groepsrisico-uitwerking’, zo vertelt Peter Stufkens, consultant bij Tauw en expert op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Naast het ‘plaatsgebonden risico’ wordt in de toekomst ook naar ‘effecten’ gekeken. Door de grotere ruimtelijke consequenties van deze aandachtsgebieden kan dit leiden tot nieuwe knelpunten en het kan betekenen dat een bedrijf voor het onderwerp straks met verschillende gemeenten te maken kan krijgen.

Gemeenten die bovendien een zekere mate van beleidsvrijheid zullen gaan krijgen in het nieuwe stelsel. “Dat zal zeker een issue worden”, denkt Stufkens, hoewel hij het nog wel mogelijk acht dat bedrijven op dit onderdeel inhoudelijk invloed uit kunnen oefenen op overheden en toezichthouders.

Advies- en ingenieursbureau Tauw deelde op donderdag 5 juli haar kennis over de Omgevingswet. Een in het oog springend punt was volgens VOTOB-directeur Sandra de Bont de herinvoering van leges voor milieugerelateerde activiteiten. “Op dit moment hebben bedrijven wel te maken met leges voor bouwvergunningen, maar als daar straks nog kosten voor milieugerelateerde activiteiten bijkomen, komen er heel wat extra facturen naar bedrijven toe.”

Verder is de aandacht voor ‘participatie’ opvallend in de nieuwe wet. Of het nu is bij het opstellen van een Omgevingsplan door de gemeente of bij het aanvragen van een vergunning door het bedrijf, de omgeving zal erbij moeten worden betrokken. Maar ook hier blijft het voor bedrijven duister op welke manier deze participatie zal worden vormgegeven. Pascal Spiekerman (Manager HSEQ, Koole Tanktransport) heeft een suggestie: “Ik vind dat de gemeente, en dan bedoel ik de ambtenaren niet de politiek, de lead moeten nemen in het organiseren van participatie. Alleen op die manier kun je een eerlijke belangenafweging tussen alle stakeholders garanderen en laat je het niet van het toeval afhangen.”

Volgens Peter Stufkens is het idee dat de veranderingen van de Omgevingswet, bedrijven en burgers voorlopig niet raken, onjuist. De invoeringsdatum in 2019 lijkt ver weg en is zelfs nog niet helemaal zeker, maar ondertussen is bijna elke gemeente zich aan het voorbereiden op de komende veranderingen in het fysieke domein. Stufkens: “Het is een defensieve ondernemersstrategie om af te wachten hoe de overheid het veranderingsproces in werking zet en de ontwikkelingsruimte van bedrijven kan en gaat begrenzen.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Veilig

Veiligheidsdag 2017: op ruimtemissie

Op donderdag 2 november organiseert Veiligheid Voorop de vijfde Veiligheidsdag bij AkzoNobel in Arnhem. Thema van de Veiligheidsdag is ‘eigenaarschap’. Hoe werk je op veiligheid samen en hoe neem je je persoonlijke verantwoordelijkheid daarin? In twee break-out-sessies ga je samen met andere deelnemers aan de hand van een casus een ruimtemissie voltooien. Daarnaast zal keynote speaker Andre Kuipers vanuit eigen perspectief zijn licht laten schijnen op het thema ‘veiligheid en eigenaarschap’.

Voorlopig programma
12.30: Inloop met lunch
13.30: Opening ‘We gaan op missie’
13.45: Verschillende visie op eigenaarschap (plenair)
14.30: Casus ruimtemissie ‘Eigenaarschap’
16:00: Pauze
16:30: Plenaire terugkoppeling
17.00: Veilig samenwerken in de ruimte, door André Kuipers
18.00: Afsluiting en borrel

Doelgroep: directie-leden, operationeel leidinggevenden, QHSE-managers.

De inschrijving is nu geopend! Wees er snel bij want er zijn maar 200 plaatsen.

Heeft u vragen over de Veiligheidsdag, dan kunt u mailen naar: info@veiligheidvoorop.nu of bellen met Natasja Dijkhuizen, tel. 070 337 87 44.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Educatief

Het ‘slechte voorbeeld’ van Henk

Ze zouden gaan lunchen. Eén collega was nog bezig en Henk dacht ‘ik help hem wel even, dan kunnen we allemaal tegelijk gaan eten’. Het was een staaltje collegialiteit dat voor Henk heel slecht afliep. Nu, jaren later, zit hij nog altijd in een rolstoel en doet hij zijn verhaal voor een groep studenten van de Votob Academy, tijdens een bijzondere les over ‘veiligheidscultuur’. In de hoop dat wat hém overkwam een waarschuwing voor anderen kan zijn.

Op 20 september kon iedere geïnteresseerde aanschuiven bij een unieke open les van Votob Academy over het thema ‘veiligheidscultuur’. In de les werd aandacht besteed aan het belang van procedures en instructies en het melden, leren en voorkomen van (bijna) incidenten. Gastspreker Henk Bot (Vopak) vertelde een persoonlijk verhaal over het incident dat hij meemaakte en de impact daarvan op hem, op zijn familie en collega’s. Aan de les deden verschillende cursisten mee die een volledige mbo-opleiding aan de Votob Academy volgen, maar ook waren er geïnteresseerden die specifiek voor deze les ingeschreven hadden.

Henk Bot kreeg in 1998 een bedrijfsongeval: hij viel vijfenhalve meter naar beneden en brak daarbij zijn rug. “Die collega was bezig een printplaat op een wagon te sleutelen, ik dacht hem even te helpen. Toen ik de ratel op de bout van de printplaat zette, bleek de ratel kapot te zijn, verloor ik mijn evenwicht en viel. Mijn hele lichaam deed pijn, behalve mijn benen. Een dwarslaesie. De traumahelikopter kwam en gaf me een shot morfine en daarna ging ik out.”

Ons leven viel in duigen
Maar daarna begon het verhaal van Henk eigenlijk pas. De jaren die op zijn bedrijfsongeval volgden, waren zwaar, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn vrouw die met een depressie te kampen kreeg. Henk: “Toen het gebeurde waren we net een half jaar getrouwd. Ons hele leven viel in duigen.” Van de nasleep van het ongeval van Henk is een documentaire gemaakt die tijdens de les ‘veiligheidscultuur’ getoond wordt. De zaal is muisstil als de vader van moeder van Henk in beeld komen. De vader heeft het er bijna twintig jaar na dato nog heel moeilijk mee en kan door zijn emoties niet uit zijn woorden komen.

“Mijn vader werkte ook bij Vopak. Híj had me hier binnengehaald omdat dat een mooie stap voor mij als monteur leek. Hij voelt zich daar nog altijd schuldig over.” Zélf kon Henk zijn verwachtingen redelijk snel bijstellen. “Ik ben een positief mens. Natuurlijk word ik elke dag geconfronteerd met het feit dat ik niet kan lopen, maar ik wil vérder met mijn leven.”

Werken, niet ouwehoeren
Henk is nog altijd werkzaam bij Vopak, op dezelfde terminal nog wel. Hij houdt zich nu met expeditie bezig. Daarnaast vertelt hij regelmatig zijn persoonlijke verhaal aan collega’s, om anderen te waarschuwen wat er kan gebeuren. Intussen kan hij haarfijn analyseren wat er precies fout ging op die bewuste dag in 1998. “Een jaar voordat ik het ongeluk kreeg, was iemand anders precies hetzelfde overkomen, maar daar was geen gevolg aan gegeven. Volgens het oude Rotterdamse gezegde ‘je komt hier om te werken, niet om te ouwehoeren’. Vijfentwintig jaar geleden was je niemand als je geen vinger kwijt was. Die cultuur is nu wel veranderd.”

Henk vervolgt: “Verder gebruikten wij gereedschap dat niet in orde was. Het was toentertijd hip om een ratel te hebben, maar die werden niet verstrekt door de baas. Wat gebeurde er: die dingen werden gejat van schepen. Wat er verder mis ging was dat er geen beveiliging was voor het werken op hoogte.” Sinds 1998 heeft Vopak gelukkig wél lessen getrokken uit het noodlottige ongeluk van Henk. “Wat gereedschap betreft: we krijgen alles van de baas versterkt en dat wordt jaarlijks gecontroleerd. Is het gereedschap niet in orde? Dan wordt het uit de roulatie genomen. Maar uiteindelijk heeft het ook met budget te maken: we moeten op de tank altijd de leuning vasthouden, maar niet elke tank heeft een leuning!”

Hakken en spaanders uit de tijd?
Henk noemt zichzelf een ‘slecht voorbeeld’ van wat er op het gebied van veiligheid mis kan gaan. Tijdens de les ‘veiligheidscultuur’ van Votob Academy worden studenten ook uitgedaagd om na te denken hoe een goede veiligheidscultuur eruit ziet. Docent Walter Melles vraagt de groep naar kenmerken van een goede veiligheidscultuur. “Het moet ingebakken zitten in het werk van iedereen, van boven naar beneden”, is één van de antwoorden. Ook belangrijk is de manier waarop er over veiligheid gesproken wordt, of je dingen makkelijk kunt aankaarten. “Vroeger zei men: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Ik hoop dat deze kreet tegenwoordig niet meer voorkomt”, zegt Melles.

Vervolgens ontstaat er een discussie over de invloed die de klant op de veiligheidscultuur van een bedrijf heeft. “Ze hebben altijd haast”, antwoordt één van de cursisten. En dus hebben operators, ondanks alle aandacht voor veiligheid, altijd te maken met de spanning tussen snel werken en veilig werken. Een andere cursist weet uit eigen ervaring: “Er zijn incidenten ontstaan omdat de klant zodanige druk uitoefent dat de veiligheid overbrugd werd overbrugd.” Niet alleen de spanning met de klant zorgt voor werkdruk, ook de spanning met de belangen van andere afdelingen. “Dan staat de maintenance afdeling weer voor mijn deur, ‘hé je houdt het werk tegen’.”

Nieuwe operators zullen altijd in dit spanningsveld moeten opereren. Dankzij de lessen van Votob Academy leren ze echter hoe ze dat zo verstandig mogelijk kunnen doen. Operators in de tankopslag kunnen bij de Votob Academy lessen, modules of volledige opleidingen volgen, via e-learning en klassikaal. De opleidingen kunnen zij afsluiten met een officieel mbo-diploma. Binnenkort kunnen ook studenten die een voltijdse opleiding volgen bij een reguliere opleidingsinstelling voor procesoperator of mechanisch operator kiezen voor het keuzedeel tankopslag. 

Meer informatie over Votob Academy vindt u hier.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Veilig

Votob investeert in duurzame contractor-relaties

Opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de tankopslagsector spreken op 12 september met elkaar door over veiligheid. Na een eerste ronde ‘speeddaten’ afgelopen december, is het nu tijd om de ontstane relatie verder te verdiepen.

Het gaat vaak om duurzame relaties, de relaties tussen tankopslagbedrijven en contractors. Het werk is specialistisch en er is een beperkt aantal spelers op de markt. Op de werkvloer werken contractors en operators van tankopslagbedrijven soms wel jarenlang samen. Toch wordt nog niet altijd open kaart gespeeld als het om veiligheid gaat.

Er is brancheorganisaties Votob en VOMI veel aan gelegen om beide partijen beter met elkaar te laten communiceren. Het delen van incidenten begint er immers mee dat partijen elkaar vertrouwen en op een laagdrempelige manier met elkaar in contact treden.

Op de vervolgbijeenkomst in Theater Zuidplein zullen de deelnemers onderzoeken wat ervoor nodig is om veiligheidsissues beter met elkaar te delen. Vopak en Croon zullen een kijkje in de keuken van hun samenwerking geven, evenals MOT en Enigma.

Votob-directeur Sandra de Bont verwacht dat de bijeenkomst de relatie tussen beide partijen stukje bij beetje zal verbeteren. “We groeien langzaam naar gelijkwaardigheid toe. Dat lukt niet van vandaag op morgen, maar door herhaaldelijke bijeenkomsten als deze worden de drempels uiteindelijk weggenomen. Mijn motto is: op veiligheid wordt niet geconcurreerd.”

De bijeenkomst is gericht op contractors die op dit moment al met tankopslagbedrijven samenwerken.

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Duurzaam

Omgevingswet nog zeer mysterieus

Extra leges voor milieuvergunningen; participatie van de omgeving bij vergunningsaanvragen en meer lokale beleidsvrijheid voor gemeenten om milieukwaliteitseisen vast te stellen. Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe Omgevingswet, maar wat er wél duidelijk is, is niet per sé gunstig voor bedrijven.

Een jaar nadat de ‘stam’ van de nieuwe Omgevingswet is goedgekeurd door de Eerste kamer en is gepubliceerd, groeien er nu ‘takken en bladeren’ aan (Invoeringswet, de aanvullingswet bodem, geluid, grondeigendom en natuur). Voor bedrijven is het echter zaak dat die metafoor beperkt blijft en dat de bomen niet door blijven groeien: immers de achtergrond van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenvoegen van regels voor ruimtelijke ontwikkeling. De onderdelen van de Omgevingswet zullen in de komende periode het wetgevingsproces doorlopen, maar of de geplande inwerkingtreding in begin 2019 wordt gehaald, is volgens velen twijfelachtig.

Van risico naar effect
Onder de noemer ‘externe veiligheid’ zullen bedrijven straks te maken krijgen met ‘aandachtsgebieden’ in plaats van de nu gangbare ‘groepsrisico-uitwerking’, zo vertelt Peter Stufkens, consultant bij Tauw en expert op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Naast het ‘plaatsgebonden risico’ wordt in de toekomst ook naar ‘effecten’ gekeken. Door de grotere ruimtelijke consequenties van deze aandachtsgebieden kan dit leiden tot nieuwe knelpunten en het kan betekenen dat een bedrijf voor het onderwerp straks met verschillende gemeenten te maken kan krijgen.

Gemeenten die bovendien een zekere mate van beleidsvrijheid zullen gaan krijgen in het nieuwe stelsel. “Dat zal zeker een issue worden”, denkt Stufkens, hoewel hij het nog wel mogelijk acht dat bedrijven op dit onderdeel inhoudelijk invloed uit kunnen oefenen op overheden en toezichthouders.

Advies- en ingenieursbureau Tauw deelde op donderdag 5 juli haar kennis over de Omgevingswet. Een in het oog springend punt was volgens VOTOB-directeur Sandra de Bont de herinvoering van leges voor milieugerelateerde activiteiten. “Op dit moment hebben bedrijven wel te maken met leges voor bouwvergunningen, maar als daar straks nog kosten voor milieugerelateerde activiteiten bijkomen, komen er heel wat extra facturen naar bedrijven toe.”

Verder is de aandacht voor ‘participatie’ opvallend in de nieuwe wet. Of het nu is bij het opstellen van een Omgevingsplan door de gemeente of bij het aanvragen van een vergunning door het bedrijf, de omgeving zal erbij moeten worden betrokken. Maar ook hier blijft het voor bedrijven duister op welke manier deze participatie zal worden vormgegeven. Pascal Spiekerman (Manager HSEQ, Koole Tanktransport) heeft een suggestie: “Ik vind dat de gemeente, en dan bedoel ik de ambtenaren niet de politiek, de lead moeten nemen in het organiseren van participatie. Alleen op die manier kun je een eerlijke belangenafweging tussen alle stakeholders garanderen en laat je het niet van het toeval afhangen.”

Volgens Peter Stufkens is het idee dat de veranderingen van de Omgevingswet, bedrijven en burgers voorlopig niet raken, onjuist. De invoeringsdatum in 2019 lijkt ver weg en is zelfs nog niet helemaal zeker, maar ondertussen is bijna elke gemeente zich aan het voorbereiden op de komende veranderingen in het fysieke domein. Stufkens: “Het is een defensieve ondernemersstrategie om af te wachten hoe de overheid het veranderingsproces in werking zet en de ontwikkelingsruimte van bedrijven kan en gaat begrenzen.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn