Veilig

Winnaars essaywedstrijd bekend!

Niet één, niet twee, maar liefst drie winnaars leverde de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop op donderdag 19 mei op. Denise Harkema (Tebodin), Maarten de Looij (Vopak) en Roy Jautze (Dana Petroleum) ontvingen allen een beurs ter waarde van € 25.000 om de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE) te mogen gaan volgen.

Einde aan de hiërarchie
Denise Harkema ziet in social media mogelijkheden om de veiligheidscultuur binnen Brzo-bedrijven te verbeteren. “Een sociaal netwerk leidt een eigen leven. Er ontstaat ‘collectieve intelligentie'”, stelt zij in haar verhaal. Op het internet verdwijnt de hiërarchie die veel bedrijven juist wel kennen. En daarmee raakt dit essay ook meteen aan een moeilijk punt: gebruikmaking van sociale media verhoudt zich slecht met hiërarchische verhoudingen. Het vereist van een bedrijf een ‘leap of faith’ om meer gebruik te gaan maken van twitter, instagram en wat niet meer. In elk geval is het noodzakelijk dat Brzo-bedrijven hierover gaan nadenken.

Het referentiekader bepaalt de veiligheid
Maarten de Looij wijdde zijn essay aan de verschillende referentiekaders die verschillende mensen hebben met het oog op veiligheid. Een algemene veiligheidsmaatregel voor de ene context, kan in een andere context juist een risico opleveren: bijvoorbeeld wanneer een tankopslagbedrijf roeiers verplicht om een veiligheidsbril te dragen (dit hindert hen in hun bewegingen bij meerpalen). De Looij verwees naar Thinking fast and slow van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Kern uit dit boek: “Wij dénken misschien dat we rationeel zijn, maar in de praktijk nemen we vaak heel snelle intuïtieve beslissingen. Daarbij speelt het referentiekader, de ervaring, van de persoon die het werk doet, een belangrijke rol.”

Conflict mág
In het essay van Roy Jautze werd de vraag gesteld of het bedrijf er veiliger van wordt wanneer ‘stoere mannen’ zich meer ‘softe skills’ gaan eigen maken. Zoals dat voor de maatschappij als geheel geldt, geldt dat ook voor de situatie in onze bedrijven: veiligheid is gebaat bij een organisatiecultuur waarin er verschillende meningen mogen bestaan. En het mooiste is wanneer die meningen niet alleen maar naast elkaar bestaan, maar ook aan elkaar getoetst worden, zo schrijft deze auteur. Sterker nog, Jautze betoogt dat er conflict mag zijn over verschillende opvattingen van veiligheid! Alleen moet dat conflict wel op een constructieve manier worden ‘uitgevochten’. 

Het is een kettingreactie
De essaywedstrijd van Veiligheid Voorop had als thema ‘Veiligheid een Kettingreactie!’. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. 

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, Profion, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
home positie 2

VOTOB lidmaatschap

home positie 3

Safety Maturity Tool

Safety Maturity Tool | Veilig

Safety Deal komt precies op het juiste moment

“Waanzinnig goed om op veiligheidsgebied de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te zoeken”, aldus VOMI-bestuurslid Ruud van Doorn. Met een gezamenlijke barbecue werd dinsdag 10 mei het startschot gegeven van de uitvoering van de Safety Deal van brancheorganisaties VOTOB en VOMI.

“Als VOMI zijn we al een paar jaar aan het nadenken over hoe wij we als aannemingsvereniging kunnen onderscheiden op kwaliteit en veiligheid”, zegt Ruud van Doorn (naast VOMI-bestuurslid ook CEO at Bilfinger Industrial Services). “Onze gedachten daarover passen wonderwel bij de Safety Maturity Tool die VOTOB ontwikkeld heeft. Vandaar dat wij er heel blij mee zijn dat we deze audit nu zowel bij de asset owners als bij de aannemers kunnen houden.” De Safety Deal kreeg de titel mee ‘Samen veilig werken in de keten’.

Gelijkwaardigheid is cruciaal
Het is de diepe overtuiging van Van Doorn dat opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar kunnen leren. “Dat kan alleen als je jezelf écht openstelt voor de ervaring van de ander. Als je van tevoren het uitgangspunt hebt ‘die ander moet zich gewoon aanpassen’, dan levert het niets op.” Het is volgens VOMI belangrijk om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek te raken over veiligheid. Een ander criterium is dat het onderwerp veiligheid op het juiste niveau in de organisatie wordt geadresseerd. Van Doorn: “Je moet mensen aan tafel hebben met beslissingsbevoegdheid. Alleen dán zit er druk achter.”

Volgens Van Doorn zijn de VOMI-leden – de dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie – van nature zeer gericht op personal safety, terwijl de opdrachtgevers, waaronder ook tankopslagbedrijven, meer de nadruk op process safety leggen. Juist de verschillen in nadruk in het veiligheidsbeleid kan volgens hem over en weer kennis toevoegen. “Incidenten zijn in onze branche vaak persoonlijke ongevallen. Het zullen niet gauw onze mensen zijn die ervoor zorgen dat er een tank ontploft; wat er wél gebeurt, is dat ze door verkeerd handelen in de line of fire terecht komen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen op het gebied van veiligheid veel van elkaar leren.”

VOMI-directeur mark Ammerdorffer sluit zich aan bij deze lijn. “De samenwerking tussen de verschillende branches is tamelijk uniek. We hopen als branche van dienstverlenende bedrijven dat dit de opmaat wordt naar meer Safety Deals, ook met andere branches zoals de VNPI en VNCI.”

Steun van het Ministerie van I&M
Vorig jaar werd de Safety Deal – het gezamenlijke initiatief van brancheverenigingen VOTOB en VOMI om de veiligheid in de opslagketen te verbeteren – bekrachtigd door toenmalig staatssecretaris Wilma Mansveld. De bewindspersoon zegde op 1 juni ondersteuning toe. Bij de feestelijke barbecue van dinsdag 10 mei was ook de Directeur-Generaal van het Ministerie van I&M, Chris Kuijpers aanwezig.

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. VOTOB is de branchevereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven. 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Safety Maturity Tool

VOTOB gaat veiligheidscultuur bij contractors meten

De Vereniging van Tankopslagbedrijven VOTOB gaat vanaf dit jaar ook de veiligheid bij aannemers meten. Daarmee zet de branche de volgende stap naar een volwassen veiligheidsbeleid in de sector.

“Veiligheid in de keten is een lastig vraagstuk”, zei VOTOB directeur Sandra de Bont woensdag 16 maart tijdens de jaarlijkse StocExpo-conferentie in Antwerpen. “Er is altijd spanning omdat er financiële afspraken zijn tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de tankopslag-sector. Daarom hebben wij onze veiligheidsaudit zó geconstrueerd dat we binnen die commerciële relatie tóch ruimte creëren voor een gesprek over veiligheid. Die ruimte is cruciaal: we moeten buiten de kaders van ”

Het onderwerp ‘ketenverantwoordelijkheid’ komt voor branchevereniging VOTOB niet uit de luncht gevallen. Uit de resultaten van de jaarlijkse Safety Maturity Tool kwam naar voren dat vooral op het gebied van ‘contractormanagement’ vooruitgang te boeken is. Je wilt als tankopslagbedrijf immers dat je eigen veiligheidscultuur op orde is, maar dat ook de veiligheidscultuur bij je aannemers op orde is.

Sandra de Bont: “Vanaf dit jaar gaat VOTOB de veiligheidscultuur bij contractors (bedrijven die schoonmaakwerk, hijswerk of steigerbouw verrichten) op precies dezelfde manier toetsen als de veiligheidscultuur bij onze eigen leden. Dit is echt de volgende stap die wij op dit vlak zetten. Op het gebied van veiligheid concurreren we niet met elkaar, niet binnen de sector, en ook niet binnen de keten.”

De aandacht van VOTOB voor de veiligheidssituatie bij contractors sluit naadloos aan bij de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid op verschillende momenten aan de brancheorganisatie deed. VOTOB kreeg als aandachtspunt mee om beter handen en voeten te geven aan het begrip ‘ketenverantwoordelijkheid’.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Waardevol

Annie Schreijer bezoekt EU’s grootste benzine-terminal

Als eerste Europarlementariër bracht Annie Schreijer-Pierik (CDA) op 13 mei een werkbezoek aan VOTOB-lidbedrijf Oiltanking Amsterdam. Mevrouw Schreijer was onder de indruk van de omvang van de terminal en van alle moeite die de sector doet om de tankopslag zo veilig mogelijk te maken. 

In haar werk in de Milieucommissie van het Europees Parlement ziet zij talloze dossiers voorbij komen die de tankopslag direct raken: “We spreken over de REACH-richtlijn, over hernieuwbare energie, over afvalstoffen. Onder al die technische dossier speelt echter een hard machtsspel tussen de verschillende landen: hoe houd je de nationale industrie boven water.”

Vaak worden wel heel gemakkelijk extra milieu-eisen aan de industrie gesteld terwijl die investeringen een lange terugverdientijd hebben, reageert Peter Boers (Managing Director Oiltanking Amsterdam). “Hoe zorg je ervoor dat zulke milieu-investeringen geen desinvesteringen worden? Als wij uit Amsterdam zouden verdwijnen, zou dat er per saldo voor zorgen dat de industrie minder schoon en minder veilig wordt. Dat wil je toch niet?”

Twintig procent van de havenomzet
“Wat niet veel mensen weten, is dat Oiltanking Amsterdam de grootste benzine-terminal van Europa is”, vertelt Peter Boers (Managing Director Oiltanking Amsterdam). “Door het Duitse moederbedrijf Marquard & Bahls, een familiebedrijf overigens, is 600 miljoen geïnvesteerd om deze terminal te bouwen. Het moederbedrijf heeft een omzet va €15,2 miljard. Jaarlijks leggen er zo’n 850 zeeschepen bij ons aan. Ons bedrijf is goed voor 20% van de totale omzet van de Amsterdamse haven.”

Europarlementariër Schreijer-Pierik onderstreepte de waarde van deze industrie voor de Nederlandse economie. “De Duitsers vechten in Europa keihard voor hun eigen belangen. Op de een of andere manier spelen wij dat spelletje niet mee, ik snap dat echt niet. We moeten in Europa veel harden voor onze eigen bedrijven vechten!”

Op de foto: Peter Boers (Oiltanking) en Annie Schreijer-Pierik (EP, CDA) 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn