Coronahandreiking voor werkgevers

Het nieuws en de dreiging van het coronavirus neemt ook in Nederland toe. Dit betekent dat steeds meer bedrijven met maatregelen komen om de bedrijfscontinuïteit te borgen en besmetting binnen de organisatie tegen te gaan. De meest actuele adviezen van het RIVM zijn hierin leidend.

Naast het RIVM hebben verschillende organisaties en instellingen inmiddels tips, adviezen en maatregelen getroffen. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben daarom een coronahandreiking voor werkgevers opgesteld. De handreiking is een compilatie van de aanpak van verschillende ministeries en bedrijven, o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie in Brussel. 

Wat staat er in de handreiking:

  • hygiënische maatregelen
  • bedrijfscontinuïteit
  • binnen- en buitenlandse (dienst)reizen
  • de rol van de bedrijfs- en huisarts
  • thuiswerken
  • arbeidsrechtelijke consequenties

Hennie Holtman is binnen VOTOB de contactpersoon m.b.t. Corona.  Voor eventuele vragen kan met hem contact opgenomen worden via: holtman@votob.nl

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

FETSA biedt partnerschap aan leveranciers aan

Het is nu mogelijk voor bedrijven die zaken doen met tankopslagbedrijven of die affiniteit hebben met de tankopslagsector om partner te worden van FETSA.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Uitfaseren fluor in blusschuim

Vanuit de Duitse overheid is in Europees verband een voorstel gedaan om PFHxA (fluorverbindingen) in blusschuim uit te faseren.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

ILT: VOTOB toont maatschappelijke verantwoordelijkheid

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Jan van den Bos, heeft gisteren tijdens de VOTOB-ledenvergadering zijn complimenten uitgesproken richting VOTOB en haar leden. Hij is van mening dat VOTOB haar maatschappelijke verantwoordelijkheid toont door het opstellen van strenge richtlijnen voor haar leden voor het veilig en verantwoord aannemen van producten. Het betreft hier de Reach-guidance en de Richtlijn Productacceptatie. Betrokken medewerkers worden hierdoor bijvoorbeeld opgeleid d.m.v. speciale trainingen.

 

Jan van den Bos: “Deze afspraken gaan verder dan regels. Ze gaan over wat goed is voor mens en milieu. VOTOB toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een mooi resultaat en stelt een voorbeeld. Hopelijk volgen ook andere partijen in deze keten dit voorbeeld. Het gaat uiteindelijk om het gedrag van mensen”.

Wanneer het weer mogelijk is zal de heer Jan van den Bos een terminal van één van de VOTOB-leden bezoeken om het gehele proces te aanschouwen en om nader kennis te maken. Lees hier ook het hele persbericht van de ILT.

 

FacebookTwitterLinkedIn