Diploma-uitreiking aan 26 studenten VOTOB Academy

Op vrijdag 21 juni hebben we met veel trots en plezier aan 26 studenten van de VOTOB Academy een diploma mogen uitreiken. Het ging hierbij om een officieel MBO 2, 3 of 4 diploma van de opleidingen Procesoperator A Tankopslag, Procesoperator B Tankopslag en Technisch Leidinggevende Tankopslag. De studenten hebben naast hun werk allemaal 1 of 2 jaar hard gestudeerd, een enorme prestatie!

Tijdens het officiële moment van de dag reikte Sandra de Bont, directeur VOTOB / VOTOB Academy de diploma’s uit aan de studenten met medewerking van de partners in deze, zijnde Litop, ROC Aventus en ROC Tilburg. Iedereen kreeg daarbij een persoonlijke terugkoppeling, aangebracht door de praktijkbegeleider en/of de docent. Vervolgens werden de praktijkbegeleiders en het thuisfront ook in het zonnetje gezet, want hun begeleiding, medewerking en steun zijn bij dergelijke opleidingen onontbeerlijk.

Wij kijken terug op een zeer feestelijke en geslaagde middag en verheugen ons op het moment waarbij de volgende groep studenten hun diploma in ontvangst mogen nemen. Want dit zijn mooie gelegenheden om te vieren!

Klik hier voor een terugblik op de dag.

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

FETSA biedt partnerschap aan leveranciers aan

Het is nu mogelijk voor bedrijven die zaken doen met tankopslagbedrijven of die affiniteit hebben met de tankopslagsector om partner te worden van FETSA.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Uitfaseren fluor in blusschuim

Vanuit de Duitse overheid is in Europees verband een voorstel gedaan om PFHxA (fluorverbindingen) in blusschuim uit te faseren.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

ILT: VOTOB toont maatschappelijke verantwoordelijkheid

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Jan van den Bos, heeft gisteren tijdens de VOTOB-ledenvergadering zijn complimenten uitgesproken richting VOTOB en haar leden. Hij is van mening dat VOTOB haar maatschappelijke verantwoordelijkheid toont door het opstellen van strenge richtlijnen voor haar leden voor het veilig en verantwoord aannemen van producten. Het betreft hier de Reach-guidance en de Richtlijn Productacceptatie. Betrokken medewerkers worden hierdoor bijvoorbeeld opgeleid d.m.v. speciale trainingen.

 

Jan van den Bos: “Deze afspraken gaan verder dan regels. Ze gaan over wat goed is voor mens en milieu. VOTOB toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een mooi resultaat en stelt een voorbeeld. Hopelijk volgen ook andere partijen in deze keten dit voorbeeld. Het gaat uiteindelijk om het gedrag van mensen”.

Wanneer het weer mogelijk is zal de heer Jan van den Bos een terminal van één van de VOTOB-leden bezoeken om het gehele proces te aanschouwen en om nader kennis te maken. Lees hier ook het hele persbericht van de ILT.

 

FacebookTwitterLinkedIn