Politieke aandacht voor tankopslag

De betrokkenheid van politici bij de tankopslagsector wordt steeds groter. Kwamen er vroeger zelden politici op bezoek op een tankterminal; dit jaar hebben VOTOB-bedrijven al bezoek gehad van twee GroenLinks-politici en komt binnenkort PvdA-Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek bij opslagbedrijf Rubis op bezoek.

In stijl, op de fiets
Tijdens het recente bezoek van Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid GroenLinks) en Jasper Groen (gemeenteraadslid Amsterdam) aan Europe Tank Terminal (ETA, VTTI) en Vopak Terminal Westpoort, vond een interessante gedachtewisseling plaats over veiligheid en duurzaamheid. VOTOB-directeur Sandra de Bont: “De GroenLinks politici deden hun naam eer aan door als een van de weinige bezoekers aan de terminals op de fiets naar ETA te komen, waar ons bezoek begon.” Ter plekke kregen Liesbeth van Tongeren en Jasper Groen een rondleiding over de terminals, nadat ze zich eerst in de vereiste veiligheidskleding hadden gehesen. Volgens De Bont is het bijzonder dat de drie grootste tankopslagbedrijven van Nederland, en wellicht ook van de wereld, dit branchebezoek samen hebben georganiseerd.

Voorbij de momentopname
Tijdens de discussie vroeg Kamerlid Van Tongeren hoe serieus de tankopslagsector de audits neemt. Ten tijde van het Odfjell-incident bleken de ISO-certificeringen en andere audits geen garantie te zijn voor veilig functioneren van het bedrijf, zo zei zij. Sandra de Bont antwoordde dat tankopslagbedrijven nu gemiddeld 60 dagen per jaar ge-audit worden. “Daar bovenop hebben wij nog een eigen zelf-assessment gezet, onze Safety Maturity Tool. Aan de hand van de uitkomsten hiervan zetten we als branche elk jaar een structureel verbetertraject in. Zo zijn we nu met alle VOTOB-bedrijven bezig om het veilig samenwerken in de keten te verbeteren. Bij ons gaat het dus allang niet meer om ‘momentopnamen’.”

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn