Kennisniveau kan knelpunt worden

Tankopslagbedrijven gaan de handen ineen slaan om de kennis van de operators op te vijzelen. Branchevereniging VOTOB wil een gezamenlijke opleiding voor tankopslag operators in het leven gaan roepen.

In opdracht van VOTOB deed Simone van Wilgen (expert op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs) een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de tankopslagbranche. “Typisch voor de branche is een relatief hoge gemiddelde leeftijd”, stelt zij. “Daarnaast heeft de tankopslag, net als andere bedrijfstakken, te maken met snelle ontwikkelingen op technologisch gebied. Gecombineerd zorgen deze twee punten ervoor dat handhaven van het kennisniveau een knelpunt kan worden.”

“Oudere mensen leren anders”, weet Van Wilgen. “Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de hersens en de manier waarop je leert. De jongere werknemers die net van school komen, zijn meer gewend om grotere hoeveelheden informatie van papier op te nemen. Oudere mensen leren juist makkelijker uit de praktijk.

Een pijnlijk punt dat uit het onderzoek naar voren kwam, was dat de mensen die de tankopslagbedrijven hebben moeten afstoten, in de praktijk nauwelijks nog ‘marktwaarde’ bleken te hebben. Ze kwamen ontzettend moeilijk elders weer aan de slag, zo constateerde Van Wilgen.

Krachten bundelen

In vervolg op het onderzoek, wil branchevereniging VOTOB nu werk gaan maken van het kennisniveau van de medewerkers bij de aangesloten tankopslagbedrijven. “VOTOB-bedrijven hebben aangegeven dat er vooral behoefte is aan versterking van de kennis van wet- en regelgeving, van producten en van logistiek en modaliteiten”, aldus Simone van Wilgen.

VOTOB heeft een werkgroep uit haar leden samengesteld die verder invulling zal geven aan de gemeenschappelijke operator-opleiding. Uiteindelijk wil de branche komen tot een basisopleiding operator tanksopslag (niveau MBO-3).

Van Wilgen zorgt er intussen voor dat de opleiding tankopslag operators aan alle eisen en wensen blijft voldoen, zoals een modulaire opbouw, flexibele samenstelling, practica in Botlek en Amsterdam, een breed aanbod, ‘blended learning’, vrijstellingen en intredetoets, een erkend diploma, en dat alle kennis voldoet aan de laatste stand van de techniek.

Op dit moment zoekt VOTOB samenwerking met partijen die de opleiding kunnen ontwikkelen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn