Kennisniveau kan knelpunt worden

Tankopslagbedrijven gaan de handen ineen slaan om de kennis van de operators op te vijzelen. Branchevereniging VOTOB wil een gezamenlijke opleiding voor tankopslag operators in het leven gaan roepen.

In opdracht van VOTOB deed Simone van Wilgen (expert op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs) een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de tankopslagbranche. “Typisch voor de branche is een relatief hoge gemiddelde leeftijd”, stelt zij. “Daarnaast heeft de tankopslag, net als andere bedrijfstakken, te maken met snelle ontwikkelingen op technologisch gebied. Gecombineerd zorgen deze twee punten ervoor dat handhaven van het kennisniveau een knelpunt kan worden.”

“Oudere mensen leren anders”, weet Van Wilgen. “Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de hersens en de manier waarop je leert. De jongere werknemers die net van school komen, zijn meer gewend om grotere hoeveelheden informatie van papier op te nemen. Oudere mensen leren juist makkelijker uit de praktijk.

Een pijnlijk punt dat uit het onderzoek naar voren kwam, was dat de mensen die de tankopslagbedrijven hebben moeten afstoten, in de praktijk nauwelijks nog ‘marktwaarde’ bleken te hebben. Ze kwamen ontzettend moeilijk elders weer aan de slag, zo constateerde Van Wilgen.

Krachten bundelen

In vervolg op het onderzoek, wil branchevereniging VOTOB nu werk gaan maken van het kennisniveau van de medewerkers bij de aangesloten tankopslagbedrijven. “VOTOB-bedrijven hebben aangegeven dat er vooral behoefte is aan versterking van de kennis van wet- en regelgeving, van producten en van logistiek en modaliteiten”, aldus Simone van Wilgen.

VOTOB heeft een werkgroep uit haar leden samengesteld die verder invulling zal geven aan de gemeenschappelijke operator-opleiding. Uiteindelijk wil de branche komen tot een basisopleiding operator tanksopslag (niveau MBO-3).

Van Wilgen zorgt er intussen voor dat de opleiding tankopslag operators aan alle eisen en wensen blijft voldoen, zoals een modulaire opbouw, flexibele samenstelling, practica in Botlek en Amsterdam, een breed aanbod, ‘blended learning’, vrijstellingen en intredetoets, een erkend diploma, en dat alle kennis voldoet aan de laatste stand van de techniek.

Op dit moment zoekt VOTOB samenwerking met partijen die de opleiding kunnen ontwikkelen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Wijzigingen in de regelgeving staan centraal op de CTGG-dag 2018

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Cybermeldpunt Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven heeft een cybermeldpunt ingesteld.

Nieuws | Veilig

VOTOB Training Incidentenonderzoek

VOTOB wil haar leden ondersteunen op het gebied van veiligheid en biedt aan VOTOB-leden een TRAINING INCIDENTENONDERZOEK aan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn