Over VOTOB

VOTOB ondersteunt de tankopslagbedrijven bij veilig, duurzaam en transparant ondernemen. VOTOB-leden staan garant voor de veiligheid van hun bedrijven en voor hun medewerkers en omgeving.

Branchevereniging VOTOB levert daarnaast een actieve bijdrage aan het veiliger maken van de gehele sector. Zo heeft VOTOB bijvoorbeeld het programma Veiligheid Voorop mede geïnitieerd en voor de sector een eigen veiligheidsplan ontwikkeld, waarvan de Safety Maturity Tool een belangrijk onderdeel is. 

De tankopslagsector is een duurzame sector. Bedrijven hebben een lange termijn visie op milieuvraagstukken en het is duidelijk dat milieu wordt meegewogen in hun beslissingen. Daarom kan de sector meedenken met beleid, met als resultaat stevig milieubeleid dat oog heeft voor de belangen van de sector. De sector is toegetreden tot de MeerJarenAfspraken Energie-efficiency (MJA) en levert daar elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan.

Klik door voor meer informatie over het VOTOB-bestuur, het VOTOB-bureau en VOTOB-contactgegevens.