Wie is VOTOB

Votob Bureau

Sandra de Bont | directeur
algemeen beleid en management.

Hennie Holtman | adviseur duurzaamheid en veiligheid
milieu- en veiligheidszorg; Safety Maturity Tool; vergunningverlening; emissies.

Pehr Teulings | adviseur logistiek en douane
logistieke onderwerpen, zoals ADN, ADR, bereikbaarheid; douane; concessies en accijnzen inclusief statistische gegevens tankopslagsector.

Hester Jansen | adviseur communicatie
interne en externe communicatie; pers.

Simone van Wilgen | adviseur arbeid en onderwijs
praktijkopleiding tankopslag; duurzame inzetbaarheid.

Erica Rodi | management assistente

Votob Bestuur

Voorzitter | Joop Atsma

Penningmeester | Peter Boers (OILTANKING)

Bestuurslid | Age Reijenga (VOPAK)

Vice-voorzitter | Jack de Moel (VTTI – ETT en ETA)

Bestuurslid | Paul van Herrewegen (Rubis Terminals)

Koepelorganisaties

In de jaren ’90 was VOTOB een van de initiatiefnemers van de Europese koepel van nationale branches, FETSA (Federation of European Tank Storage Associations). Vandaag de dag kent FETSA leden uit twaalf verschillende landen. Behalve van FETSA is VOTOB lid van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, geassocieerd lid van de branchevereniging van de chemische industrie VNCI en het Centraal Overlegorgaan Gevaarlijke Goederen CTGG.