Wie is VOTOB

Votob Bureau

Sandra de Bont | directeur
algemeen beleid en management.

Hennie Holtman | adviseur duurzaamheid en veiligheid

Pehr Teulings | adviseur public affairs & logistiek en douane

Hester Jansen | adviseur communicatie

Simone van Wilgen | adviseur arbeid en onderwijs

Votob Bestuur

Voorzitter | Joop Atsma

Penningmeester | Peter Boers (OILTANKING)

Vice-voorzitter | Age Reijenga (VOPAK)

Bestuurslid | Juriaan Steenland (Vtti)

Bestuurslid | Inge Stegman (AFS)

 

 

Koepelorganisaties

In de jaren ’90 was VOTOB een van de initiatiefnemers van de Europese koepel van nationale branches, FETSA (Federation of European Tank Storage Associations). Vandaag de dag kent FETSA leden uit twaalf verschillende landen. Behalve van FETSA is VOTOB lid van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, geassocieerd lid van de branchevereniging van de chemische industrie VNCI en het Centraal Overlegorgaan Gevaarlijke Goederen CTGG.