VOTOB lidmaatschap

De VOTOB is een branchevereniging die 17 aangesloten onafhankelijke tankopslagbedrijven in Nederland een stem geeft. Van transport tot etenswaren; van energie tot duurzame brandstof; tankopslag levert de ‘brandstof voor de motor van de Nederlandse economie’. Dit is de hoofdboodschap die wij als branche steeds uitdragen.

De VOTOB is een vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven die onderling concurreren. De vereniging houdt zich daarom uitsluitend bezig met onderwerpen waar een gemeenschappelijke aanpak nodig is, zoals op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.

Wat doet VOTOB?

VOTOB vertegenwoordigt de tankopslagsector in het contact met lokale, regionale, landelijke en Europese beslissers. Bijvoorbeeld in discussies over het ontgassen van binnenvaartschepen, de veiligheid bij BRZO bedrijven en het goed bereikbaar houden van de havens. Ook organiseert de VOTOB reregeld bezoeken van Tweede Kamerleden aan de terminals zodat politici een gebalanceerd beeld van de sector krijgen.

Via onze Europese brancheorganisatie, FETSA (Federation of European Tank Storage Associations), is VOTOB betrokken bij Europese onderwerpen als het EU Concessiebeleid, de zeehavenpolitiek, de REACH verordening en de herziening van het Best Reference Document op- en overslag. Daarnaast is VOTOB lid van VNO-NCW en geassocieerd lid van de VNCI.

Duurzaamheid en Veiligheid

VOTOB biedt de leden een breed palet aan diensten op het terrein van duurzaamheid en veiligheid. Zo bieden wij onze leden een speciaal programma (CARUSO) voor de berekening en registratie van luchtemissies en hebben we het afgelopen halfjaar een self assessment tool ontwikkeld om de veiligheidssituatie bij aangesloten tankopslagbedrijven te verbeteren. In het contact tussen dhr. Bevaart (MOT) en dhr. Holtman (VOTOB) op 1 augustus jongsleden zijn verschillende veiligheids- en duurzaamheidsthema’s uitgebreider aan bod gekomen.

Leden spelen actieve rol

De VOTOB leden zijn actief betrokken bij de positiebepaling van de brancheorganisatie, op alle niveaus. Zo organiseert de VOTOB naast de reguliere ledenvergaderingen, vergaderingen van de werkgroep Milieu & Veiligheid, de werkgroep Douane en de werkgroep Logistiek. Daarnaast leveren de VOTOB leden de voorzitter en een inhoudelijk expert voor de werkgroep ‘herziening PGS29’.  Deze actieve houding van de leden is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de vereniging.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn