Nieuw verdrag internationaal spoorwegvervoer

Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe wijzigingen doorgevoerd in het verdrag voor het internationaal spoorwegvervoer. VOTOB is nauw betrokken geweest bij dit proces.

Zo is o.a. de controlelijst rondom het lossen en vullen van wagons aangepast. Om te voorkomen dat wagons tijdens de reis gaan lekken is het van groot belang dat de procedures hieromtrent sluitend zijn. Deze controlelijst helpt daarbij.

De nieuwe checklist gemaakt voor het vullen en legen van tankwagons met vloeistoffen is hier te vinden.

Het volledige aangepaste RID leest u hier

Meer informatie? Neemt u contact op met Pehr Teulings via telefoon: 070-3378750 of per e-mail via info@votob.nl

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Veilig

Digitaal veiliger door de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De Wet beveiliging netwerk- en informatie-systemen (Wbni) is de vertaling van de Europese Netwerk- en Informatiebeveiliging Richtlijn (de NIB-Richtlijn). Deze richtlijn maakt Europa digitaal veiliger door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws

Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2019: SHIFTING GEAR

Opschakelen, terugschakelen, versnellen of zelfs stoppen? Wanneer doet u wat en hoe dan?

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Educatief

Diploma-uitreiking aan 26 studenten VOTOB Academy

Op vrijdag 21 juni hebben we met veel trots en plezier aan 26 studenten van de VOTOB Academy een diploma mogen uitreiken.

FacebookTwitterLinkedIn