Nieuwe ketenpartners: de binnenvaart

“Samenwerking met de binnenvaartorganisaties op het gebied van veiligheid, is een logisch vervolg op de samenwerking die we nu al met contractors zijn aangegaan”, zegt VOTOB-directeur Sandra de Bont. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek van de Overzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ging precies hierover. De OVV spoorde de chemiebranche toen aan om het begrip ‘ketenverantwoordelijkheid’ meer inhoud te geven.

“Onze veiligheidsaudit, de Safety Maturity Tool, kijkt nu ook al naar ingehuurde medewerkers die op de terminals rondlopen. Daarmee hebben we onze visie op veiligheid al verbreed naar alle contractors waar tankopslagbedrijven mee samenwerken, in de bouw, in de schoonmaak etc. Samenwerking met de binnenvaart is een logische volgende stap. Zo proberen we stukje bij beetje de rol van ketenpartner verder in te vullen”, aldus De Bont. “We willen ons niet per definitie op incidenten richten, het gaat ons steeds om de ‘maturity’,  de volwassen omgang met veiligheid.”

Afgelopen woensdag 17 augustus kwamen de besturen van VOTOB, de CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en brancheorganisatie BLN-Schuttevaer voor de eerste keer bij elkaar tijdens een diner. Sandra de Bont: “Nooit eerder is er zo’n overleg geweest. Het is een goed teken dat – zelfs in vakantietijd – al onze bestuursleden bij dit evenement aanwezig waren.” 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Veilig

Nieuw verdrag internationaal spoorwegvervoer

Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe wijzigingen doorgevoerd in het verdrag voor het internationaal spoorwegvervoer.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Meld u nu aan voor de Jaarlijkse FETSA conferentie

FETSA, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Nieuwe regels voor werken met verontreinigde grond

De CROW richtlijn geeft bedrijven handvatten om de risico’s van blootstelling aan stoffen tijdens het werken met of in verontreinigde bodem te onderzoeken. Onlangs is de CROW132 vervangen door de CROW400.

Anders dan de oude richtlijn, geeft CROW400 veel minder invulling aan de beheersmaatregelen die bedrijven moeten nemen. Zo worden er geen bindende veiligheids-maatregelen meer voorgeschreven. Bedrijven moeten voor elk project zelf maatregelen ‘op maat’ bepalen op basis van het actuele risico. 

De Inspectie I-SZW heeft aangegeven niet zozeer uit te gaan van de CROW400, maar te toetsen of het werk veilig wordt uitgevoerd.

In het stuk ‘Basisinspectiemodule Werken in verontreinigde grond’ van de inspectie SZW kunt u een en ander nalezen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn