Nieuwe ketenpartners: de binnenvaart

“Samenwerking met de binnenvaartorganisaties op het gebied van veiligheid, is een logisch vervolg op de samenwerking die we nu al met contractors zijn aangegaan”, zegt VOTOB-directeur Sandra de Bont. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek van de Overzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ging precies hierover. De OVV spoorde de chemiebranche toen aan om het begrip ‘ketenverantwoordelijkheid’ meer inhoud te geven.

“Onze veiligheidsaudit, de Safety Maturity Tool, kijkt nu ook al naar ingehuurde medewerkers die op de terminals rondlopen. Daarmee hebben we onze visie op veiligheid al verbreed naar alle contractors waar tankopslagbedrijven mee samenwerken, in de bouw, in de schoonmaak etc. Samenwerking met de binnenvaart is een logische volgende stap. Zo proberen we stukje bij beetje de rol van ketenpartner verder in te vullen”, aldus De Bont. “We willen ons niet per definitie op incidenten richten, het gaat ons steeds om de ‘maturity’,  de volwassen omgang met veiligheid.”

Afgelopen woensdag 17 augustus kwamen de besturen van VOTOB, de CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en brancheorganisatie BLN-Schuttevaer voor de eerste keer bij elkaar tijdens een diner. Sandra de Bont: “Nooit eerder is er zo’n overleg geweest. Het is een goed teken dat – zelfs in vakantietijd – al onze bestuursleden bij dit evenement aanwezig waren.” 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Wijzigingen in de regelgeving staan centraal op de CTGG-dag 2018

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Cybermeldpunt Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven heeft een cybermeldpunt ingesteld.

Nieuws | Veilig

VOTOB Training Incidentenonderzoek

VOTOB wil haar leden ondersteunen op het gebied van veiligheid en biedt aan VOTOB-leden een TRAINING INCIDENTENONDERZOEK aan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn