Nieuwe ketenpartners: de binnenvaart

“Samenwerking met de binnenvaartorganisaties op het gebied van veiligheid, is een logisch vervolg op de samenwerking die we nu al met contractors zijn aangegaan”, zegt VOTOB-directeur Sandra de Bont. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek van de Overzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ging precies hierover. De OVV spoorde de chemiebranche toen aan om het begrip ‘ketenverantwoordelijkheid’ meer inhoud te geven.

“Onze veiligheidsaudit, de Safety Maturity Tool, kijkt nu ook al naar ingehuurde medewerkers die op de terminals rondlopen. Daarmee hebben we onze visie op veiligheid al verbreed naar alle contractors waar tankopslagbedrijven mee samenwerken, in de bouw, in de schoonmaak etc. Samenwerking met de binnenvaart is een logische volgende stap. Zo proberen we stukje bij beetje de rol van ketenpartner verder in te vullen”, aldus De Bont. “We willen ons niet per definitie op incidenten richten, het gaat ons steeds om de ‘maturity’,  de volwassen omgang met veiligheid.”

Afgelopen woensdag 17 augustus kwamen de besturen van VOTOB, de CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en brancheorganisatie BLN-Schuttevaer voor de eerste keer bij elkaar tijdens een diner. Sandra de Bont: “Nooit eerder is er zo’n overleg geweest. Het is een goed teken dat – zelfs in vakantietijd – al onze bestuursleden bij dit evenement aanwezig waren.” 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn