Omgevingswet: écht eenvoudiger voor bedrijven?

De ‘stam’ van de nieuwe Omgevingswet is afgelopen juli door de Tweede Kamer goedgekeurd, voor bedrijven blijft het voorlopig nog onduidelijk hoeveel ‘takken’ en ‘bladeren’ eraan gaan groeien en of het oorspronkelijke doel – vereenvoudiging van regels – überhaupt wel gehaald wordt.

Om het hoe en waarom van een nieuwe Omgevingswet uit te leggen, gebruikt de Rijksoverheid korte animatiefilmpjes. Of de overzichtelijke eenvoud van die filmpjes straks echt overeenkomt met de ervaring van tankopslagbedrijven, valt te betwijfelen. Dat kwam naar voren tijdens een VOTOB-bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. Bij deze bijeenkomst waren ook experts van Arcadis uitgenodigd.

De activiteit staat centraal

Het idee is inderdaad aanlokkelijk. Met de invoering van één wet voor alle regelgeving die verband houdt met de omgeving, worden onder meer de huidige Natuurwet, WABO, Activiteitenbesluit, Bouwbesluit, Flora- en Faunawet en Waterwet overbodig. De nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan, vervangt in totaal 25 wetten, 118 AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur) en 72 regelingen.

In de nieuwe vergunningen staat de ‘activiteit’ die een burger of een bedrijf uitvoert, centraal. Voor bedrijven wordt nu nog uitgegaan van een vergunning voor een bepaalde ‘inrichting’. Maar… zo laten experts Carsten Assmann en Bob van Horne van Arcadis weten, BRZO-bedrijven blijven ook na 2018 een uitzonderingspositie innemen. “De term ‘inrichting’ verdwijnt niet voor BRZO-bedrijven”, vertelt Assmann, “Althans voor de aspecten die met arbo te maken hebben. Dus van echte vereenvoudiging is hier nog geen sprake.”

Alle andere thema’s zoals milieu en veiligheid worden per specifieke ‘activiteit’ vergund. Een tankopslagbedrijf zal in de toekomst wel goed moeten kijken welke activiteiten onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Volgens Assmann en Van Horne wordt een opslagbedrijf in de toekomst tevens verantwoordelijk voor steigeractiviteiten, voor tankauto-opstelplaatsen, óók buiten de poort.

Harder afrekenen

Ook de – veel bediscussieerde – PGS29 (richtlijn voor bovengrondse opslag) wordt straks op de leest van de Omgevingswet geschoeid. Dat wil zeggen dat PGS29 een duidelijke onderverdeling krijgt in regels die één-op-één nageleefd moeten worden, regels waarvan je alleen mag afwijken met voorgeschreven alternatieven en regels waarbij bedrijven zelf door middel van een risicobeoordeling de gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen kunnen aantonen.

In de nieuwe Omgevingswet worden de regels duidelijker, maar zullen bedrijven er harder op afgerekend worden wanneer zij niet aan de regels voldoen. Carsten Assmann: “De verantwoordelijkheid om aan de regels te voldoen wordt steeds meer bij de bedrijven neergelegd. De druk op de handhaving zal daarmee ook groter worden.”

Hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk gaat uitpakken, zullen we pas na 2018 te weten komen. Zo simpel als in de animatiefilmpjes zal het echter zeker niet uitpakken voor tankopslagbedrijven.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Vacature medewerker backoffice VOTOB Academy

Wil je werken in een klein team in een uitdagende en afwisselende functie? Binnen VOTOB Academy is de vacature ontstaan van medewerker backoffice.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wijzigingen in de regelgeving staan centraal op de CTGG-dag 2018

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Cybermeldpunt Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven heeft een cybermeldpunt ingesteld.