VOTOB Academy: novum in opleidingsland

Op 17 november heeft de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB) de VOTOB Academy gelanceerd. De VOTOB Academy omvat zelf ontwikkelde vakopleidingen met een officieel mbo-diploma. “Een unieke combinatie”, aldus VOTOB-directeur Sandra de Bont. “Voor zover ik weet is er geen enkele andere brancheorganisatie die dit gedaan heeft.”

Nog geen half jaar nadat binnen de VOTOB het besluit viel om gezamenlijk een eigen opleiding te creëren, is de VOTOB Academy nu online. De Bont: “Dat is vooral te danken aan de grote betrokkenheid van onze leden, de tankopslagbedrijven zelf. Zij hebben de inhoud van de opleiding aangeleverd. Samen met onderwijsontwikkelaar Litop en met het ROC Aventus is de opleiding verder vormgegeven.”

Nog voor de lancering van de opleiding op 17 november, kwamen er al inschrijvingsverzoeken bij VOTOB binnen: 45 cursisten hebben al interesse getoond in een volledige opleiding; 33 mensen willen een module gaan volgen en 65 mensen losse lessen over tankopslag.

Waarom een eigen opleiding?

Werknemers in de tankopslag blijven gemiddeld lange tijd voor dezelfde werkgever werken. Dat maakt het belang van bijscholing extra groot. Simone van Wilgen (adviseur arbeid en onderwijs, VOTOB): “Dat ze moeten blijven leren, staat als een paal boven water. Maar hoe kun je de lesstof op een zo leuk mogelijke manier aanbieden?” Het resultaat is een online leeromgeving met veel beeld en filmpjes. VOTOB Academy biedt een goede mix tussen praktijk en theorie: in de praktijkopdrachten worden cursisten met een GoPro op hun hoofd op pad gestuurd om opdrachten uit te voeren.

“We hebben ook goedkeuring gekregen voor een keuzedeel tankopslag van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven”, zegt Van Wilgen. “Dat is heel goed nieuws want dat betekent dat de kwaliteitseisen voor verschillende lessen tankopslag nu worden vastgelegd en dat het keuzedeel onderdeel kan worden van diverse mbo-opleidingen. Elk ROC kan het keuzedeel in de toekomst in principe gaan aanbieden.”

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn