Richtlijnen / Guidances

Rondom het Coronavirus heersen veel vragen. Hieronder vindt u een overzicht van richtlijnen en guidances die in dit kader zijn ontwikkeld en die kunnen helpen bij het inrichten van veilig werken in tijden van Corona.

Transport: 

Algemeen:

Vanuit Engeland:

  • Overzicht van tenminste algemeen te nemen maatregelen op een terminal
  • Een BowTie waarin inzicht wordt gegeven in de risico’s en maatregelen i.v.m. COVID-19  (met dank aan Inter Terminals en TSA)

Vanuit Italië:

Naleving voorschriften Brandweer:

  • Actuele Q en A over knelpunten die ontstaan (zijn) door corona bv. over medische keuringen, trainingen en kennisvergaring. Te gebruiken als richtlijn bij tijdelijke afwijkingen.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

FETSA biedt partnerschap aan leveranciers aan

Het is nu mogelijk voor bedrijven die zaken doen met tankopslagbedrijven of die affiniteit hebben met de tankopslagsector om partner te worden van FETSA.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Uitfaseren fluor in blusschuim

Vanuit de Duitse overheid is in Europees verband een voorstel gedaan om PFHxA (fluorverbindingen) in blusschuim uit te faseren.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

ILT: VOTOB toont maatschappelijke verantwoordelijkheid

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Jan van den Bos, heeft gisteren tijdens de VOTOB-ledenvergadering zijn complimenten uitgesproken richting VOTOB en haar leden. Hij is van mening dat VOTOB haar maatschappelijke verantwoordelijkheid toont door het opstellen van strenge richtlijnen voor haar leden voor het veilig en verantwoord aannemen van producten. Het betreft hier de Reach-guidance en de Richtlijn Productacceptatie. Betrokken medewerkers worden hierdoor bijvoorbeeld opgeleid d.m.v. speciale trainingen.

 

Jan van den Bos: “Deze afspraken gaan verder dan regels. Ze gaan over wat goed is voor mens en milieu. VOTOB toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een mooi resultaat en stelt een voorbeeld. Hopelijk volgen ook andere partijen in deze keten dit voorbeeld. Het gaat uiteindelijk om het gedrag van mensen”.

Wanneer het weer mogelijk is zal de heer Jan van den Bos een terminal van één van de VOTOB-leden bezoeken om het gehele proces te aanschouwen en om nader kennis te maken. Lees hier ook het hele persbericht van de ILT.

 

FacebookTwitterLinkedIn