Tieners snuffelen rond

Het zijn operators en vooral onderhoudstechnici waaraan industriële bedrijven in de Rotterdamse haven behoefte hebben. Maar strenge veiligheidseisen maken het moeilijk om jongeren een snuffelstage te laten doen. Cees Alderliesten: “Eigenlijk zou er een plek moeten zijn waar tieners kunnen kennismaken met de industrie en rondbanjeren zonder dat ze rampen kunnen ontketenen.”

Cees Alderliesten houdt zich bij Deltalinqs bezig met allerlei arbeidsmarkt-vraagstukken. Deltalinqs is de Rotterdamse ondernemersvereniging voor de haven en het botlekgebied. “Zoals iedere ondernemersvereniging willen we vraagstukken zoveel mogelijk gezamenlijk oppakken. Het vergroten van de instroom van jonge arbeidskrachten is één van die thema’s.”

Het Rotterdamse havengebied geeft werk aan zo’n 85.000 à 90.000 mensen, dat is heel wat, vindt ook Alderliesten. “Dit omvat alle haven-gerelateerde bedrijven, de overslag, alles wat met laden en lossen te maken heeft, de distributie, en alle industrie die ook in de haven gevestigd is, zoals het petrochemisch cluster.”

Haven groeit nog altijd
Ondanks de jarenlange economische crisis, groeit de Rotterdamse haven nog altijd. Alderliesten: “Het tekort aan mensen met een technische opleiding, blijft, en dan gaat het om hbo’ers en om mbo’ers met niveau 3 en 4.” Elk jaar onderzoekt Deltalinqs de arbeidsmarktsituatie in de haven. “Jaarlijks komen er zo’n 2.000 à 2.500 nieuwe vacatures bij, verdeelt over de maritiem-logistieke sector en de  industrie. Bijna de helft van alle vacatures kan door gediplomeerde schoolverlaters worden ingevuld. Maar zolang het aantal jongeren die met een diploma van de opleidingen afkomen niet toereikend is om de vacatures op te vullen, stapelt het tekort aan vakkrachten zich dus op.”

Al beginnen op de basisschool
Eén van de dingen waar Deltalinqs zich daarom mee bezig houdt, is de promotie van het gehele haven industrieel complex. “Op de basisschool hebben ze wel een projectweek over de tachtigjarige oorlog, maar het gemiddelde Rotterdamse schoolkind is weinig met de haven bezig”, zegt Alderliesten. “Daarom hebben we, onder de naam PortRangers, een havenprojectweek voor kinderen op de basisschool ontwikkeld.”

De tekorten zijn vooral nijpend bij het de chemie en de petrochemie, stelt Cees Alderliesten. Het moeilijkst aan te werven zijn goede onderhoudstechnici (maintenance). Om meer mensen hierin  opgeleid te krijgen, werkt Deltalinqs samen met drie MBO-instellingen: het Scheepvaart en Transport College, Albeda en Zadkine. “Het vak onderhoudstechnicus wordt vaak nog een beetje minderwaardig beschouwd, hoewel het intussen echt een volwaardig vakgebied is geworden. Bedrijven hebben voor miljoenen aan installaties staan, een goed onderhoud daarvan levert geld op.”

Vanwege de strenge veiligheidseisen bij veel bedrijven, is het moeilijk om jonge mensen een kijkje in de keuken te laten nemen. Onder de 18 jaar mag je vaak niet eens op het terrein van chemische plant komen. Dat maakt het dus extra lastig om jongeren voor de sector te interesseren.

De haven komt naar je toe
Alderliesten: “We verzinnen dus andere dingen om leerlingen in contact te brengen met het haven industrieel complex: bijvoorbeeld de ‘Dag van de chemie’, de ‘Wereldhavendagen’ en de ‘Week van de procestechniek’. Daarnaast hebben we het Educatief Informatie Centrum in Rozenburg, waar jongeren op een speelse manier kunnen kennismaken met de havenbedrijven.” Overigens merkt Alderliesten op dat het afgelopen jaar aan de ‘Dag van de chemie’ maar drie Rotterdamse bedrijven meededen. “Dat vind ik toch wel raar voor bedrijven die een imagoprobleem hebben.”

Deltalinqs onderzoekt nu de haalbaarheid voor het realiseren van een ‘oefenfabriek’ op de RDM Campus. Het idee is om hiermee een realistische leeromgeving te maken voor leerlingen. “Tegelijk zou dit een mogelijke plaats kunnen worden waar geïnteresseerde jongeren rondbanjeren en de industrie echt van dichtbij meemaken, zonder kans dat ze rampen ontketenen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
Een ander initiatief dat succesvol blijkt te zijn is de ‘carrière start garantie’. Een student die zijn opleiding succesvol doorloopt, krijgt een garantie op een stageplaats en op een startbaan in de sector.

Voor Cees Alderliesten is het belangrijk dat individuele bedrijven uit het havengebied de arbeidsmarktproblematiek niet op elkaar afschuiven en ook hun steentje bijdragen bij het aanbiede van stageplekken bijvoorbeeld. “Veel onderhoud is tegenwoordig uitbesteed aan gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, maar dat wil niet zeggen dat je de verantwoordelijkheid voor personeelstekorten ook maar bij de contractor kunt neerleggen. En als het onderhoudsbedrijf een extra man die in opleiding is, wil meenemen, dan moeten havenbedrijven daar niet moeilijk over doen. Het is in ieders belang dat we genoeg nieuwe aanwas hebben.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn