Tieners snuffelen rond

Het zijn operators en vooral onderhoudstechnici waaraan industriële bedrijven in de Rotterdamse haven behoefte hebben. Maar strenge veiligheidseisen maken het moeilijk om jongeren een snuffelstage te laten doen. Cees Alderliesten: “Eigenlijk zou er een plek moeten zijn waar tieners kunnen kennismaken met de industrie en rondbanjeren zonder dat ze rampen kunnen ontketenen.”

Cees Alderliesten houdt zich bij Deltalinqs bezig met allerlei arbeidsmarkt-vraagstukken. Deltalinqs is de Rotterdamse ondernemersvereniging voor de haven en het botlekgebied. “Zoals iedere ondernemersvereniging willen we vraagstukken zoveel mogelijk gezamenlijk oppakken. Het vergroten van de instroom van jonge arbeidskrachten is één van die thema’s.”

Het Rotterdamse havengebied geeft werk aan zo’n 85.000 à 90.000 mensen, dat is heel wat, vindt ook Alderliesten. “Dit omvat alle haven-gerelateerde bedrijven, de overslag, alles wat met laden en lossen te maken heeft, de distributie, en alle industrie die ook in de haven gevestigd is, zoals het petrochemisch cluster.”

Haven groeit nog altijd
Ondanks de jarenlange economische crisis, groeit de Rotterdamse haven nog altijd. Alderliesten: “Het tekort aan mensen met een technische opleiding, blijft, en dan gaat het om hbo’ers en om mbo’ers met niveau 3 en 4.” Elk jaar onderzoekt Deltalinqs de arbeidsmarktsituatie in de haven. “Jaarlijks komen er zo’n 2.000 à 2.500 nieuwe vacatures bij, verdeelt over de maritiem-logistieke sector en de  industrie. Bijna de helft van alle vacatures kan door gediplomeerde schoolverlaters worden ingevuld. Maar zolang het aantal jongeren die met een diploma van de opleidingen afkomen niet toereikend is om de vacatures op te vullen, stapelt het tekort aan vakkrachten zich dus op.”

Al beginnen op de basisschool
Eén van de dingen waar Deltalinqs zich daarom mee bezig houdt, is de promotie van het gehele haven industrieel complex. “Op de basisschool hebben ze wel een projectweek over de tachtigjarige oorlog, maar het gemiddelde Rotterdamse schoolkind is weinig met de haven bezig”, zegt Alderliesten. “Daarom hebben we, onder de naam PortRangers, een havenprojectweek voor kinderen op de basisschool ontwikkeld.”

De tekorten zijn vooral nijpend bij het de chemie en de petrochemie, stelt Cees Alderliesten. Het moeilijkst aan te werven zijn goede onderhoudstechnici (maintenance). Om meer mensen hierin  opgeleid te krijgen, werkt Deltalinqs samen met drie MBO-instellingen: het Scheepvaart en Transport College, Albeda en Zadkine. “Het vak onderhoudstechnicus wordt vaak nog een beetje minderwaardig beschouwd, hoewel het intussen echt een volwaardig vakgebied is geworden. Bedrijven hebben voor miljoenen aan installaties staan, een goed onderhoud daarvan levert geld op.”

Vanwege de strenge veiligheidseisen bij veel bedrijven, is het moeilijk om jonge mensen een kijkje in de keuken te laten nemen. Onder de 18 jaar mag je vaak niet eens op het terrein van chemische plant komen. Dat maakt het dus extra lastig om jongeren voor de sector te interesseren.

De haven komt naar je toe
Alderliesten: “We verzinnen dus andere dingen om leerlingen in contact te brengen met het haven industrieel complex: bijvoorbeeld de ‘Dag van de chemie’, de ‘Wereldhavendagen’ en de ‘Week van de procestechniek’. Daarnaast hebben we het Educatief Informatie Centrum in Rozenburg, waar jongeren op een speelse manier kunnen kennismaken met de havenbedrijven.” Overigens merkt Alderliesten op dat het afgelopen jaar aan de ‘Dag van de chemie’ maar drie Rotterdamse bedrijven meededen. “Dat vind ik toch wel raar voor bedrijven die een imagoprobleem hebben.”

Deltalinqs onderzoekt nu de haalbaarheid voor het realiseren van een ‘oefenfabriek’ op de RDM Campus. Het idee is om hiermee een realistische leeromgeving te maken voor leerlingen. “Tegelijk zou dit een mogelijke plaats kunnen worden waar geïnteresseerde jongeren rondbanjeren en de industrie echt van dichtbij meemaken, zonder kans dat ze rampen ontketenen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
Een ander initiatief dat succesvol blijkt te zijn is de ‘carrière start garantie’. Een student die zijn opleiding succesvol doorloopt, krijgt een garantie op een stageplaats en op een startbaan in de sector.

Voor Cees Alderliesten is het belangrijk dat individuele bedrijven uit het havengebied de arbeidsmarktproblematiek niet op elkaar afschuiven en ook hun steentje bijdragen bij het aanbiede van stageplekken bijvoorbeeld. “Veel onderhoud is tegenwoordig uitbesteed aan gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, maar dat wil niet zeggen dat je de verantwoordelijkheid voor personeelstekorten ook maar bij de contractor kunt neerleggen. En als het onderhoudsbedrijf een extra man die in opleiding is, wil meenemen, dan moeten havenbedrijven daar niet moeilijk over doen. Het is in ieders belang dat we genoeg nieuwe aanwas hebben.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Educatief

VOTOB Academy: hoe rooster je medewerkers uit?

VOTOB Academy is een feit, elke week melden nieuwe studenten zich aan voor de opleiding of voor losse onderdelen daarvan. Die kennishonger bij hun medewerkers stelt tankopslagbedrijven voor nieuwe problemen: hoe maak je een passend werkrooster met al die studerende medewerkers? Nel Kranendonk (Rubis Terminals) weet wat het is om in de roosters hiermee rekening te houden.

“Momenteel hebben we twee mensen die de tweejarige opleiding procesoperator Tankopslag B doen en volgende maand begint er nog ééntje. Daarnaast zijn er twee medewerkers die een losse module volgen. Dat klinkt misschien niet veel, maar dat is toch tien procent van het totaal aantal werknemers bij Rubis”, vertelt Kranendonk.

Studeren gaat prima ’s nachts
Voor de studenten die de module volgen, geldt dat ze geen klassikale lessen hoeven te volgen. Daarom is het voor hen mogelijk om de studie in de rustige uurtjes te doen, bijvoorbeeld tijdens de nachtdiensten. Nel Kranendonk vertelt dat de teamleider hen dan helpt bij de leerstof. “Met overhoren bijvoorbeeld, dat gaat prima ’s nachts.” Voor de studenten die de volledige opleiding doen, is het anders: die moeten immers met een docent praktijkopdrachten op de terminal uitvoeren en kunnen dan niet tegelijkertijd aan het werk zijn.

“Ik probeer de shifts vier à vijf maanden vooruit te plannen, zodat de andere medewerkers weten dat ze op het moment van de lessen geen vrij kunnen nemen”, vertelt Kranendonk. Als de lesdag toevallig op een vrije dag valt, dan heeft de student ‘gewoon pech’. Tot nu toe heeft Nel Kranendonk nog geen problemen ondervonden met het uitroosteren van de studenten. “De eersten zijn op 1 maart begonnen, de eerste drie maanden zitten erop en het loopt op rolletjes.”

De jongens springen voor elkaar in
De reacties van de studenten zijn tot nu toe heel positief, alhoewel ze de studiedagen wel lang vinden, weet Kranendonk. “En het kost het bedrijf best een hoop geld om iemand eens in de twee weken een hele dag vrij te maken en het is tenslotte ook in ieders belang dat het kennisniveau van de medewerkers op peil blijft.”

Voor Kranendonk is het uiteindelijk simpel: “Als iemand naar school gaat, dan houd je daar gewoon rekening mee. Het is ook wel de mentaliteit van ons bedrijf dat de jongens voor elkaar inspringen als er één naar school gaat of ziek is. Bij Rubis werken, voelt toch een beetje als een familieband. Ik wil niet te zoetsappig klinken, maar mensen helpen elkaar gewoon.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Educatief

Vaker professioneel vlooien

Mensen voelen zich superieur aan andere apen, maar wat veiligheid en leiderschap betreft, kunnen wij heel wat leren van onze ‘familieleden’. De VOTOB Milieu- en Veiligheid-commissie trok daarom naar Dierenpark Amersfoort.

“Wat onze DNA-structuur betreft, zijn wij mensen méér verwant aan de chimpansee dan de chimpansees en de gorilla’s onderling.” Trainer Daniel Seesink (BewustZoo) is van oorsprong gedragsbioloog, maar helpt tegenwoordig bedrijven te kijken naar ‘bio-logisch’ leiderschap. Aan de hand van het gedrag van apen, kunnen wij onze samenwerking op de werkvloer beter begrijpen.

In het kader van Veiligheid Voorop schreef Daniel Seesink een essay over zijn biologische kijk op veiligheid en leiderschap. Wie de mensapen goed bestudeert ziet dat de positie van leidinggevende een hiërarchische positie is, maar wel een positie die de leider voortdurend moet zien te behouden. De leidinggevende is afhankelijk van het draagvlak dat hij of zij (bij de Bonobo’s zijn het niet de mannetjes, maar de vrouwtjes die de alfa-positie innemen) heeft bij de groep.

Maar de leider heeft met verschillende typen mensen in zijn groep te maken. Niet iedereen wordt op eenzelfde manier gemotiveerd. “Aan de hand van functionele MRI-scans kun je vastleggen wat er in de hersenen plaatsvindt”, vertelt Seesink. “Mensen hebben verschillende ‘aan- en uitknoppen’. De kunst van leiderschap is de juiste aan- en uitknop van de ander te kunnen vinden.”

Sommige mensen worden vooral gemotiveerd door beloning. Dit correspondeert met de accumbens in de hersenen, het gebied dat ook in verband wordt gebracht met verliefdheid en verslaving. Andere mensen laten zich vooral sturen door de amygdala, het zogenaamde angstcentrum. Deze mensen worden gemotiveerd door datgene wat hen veiligheid oplevert. Tot slot is er een groep mensen die vooral door sociale interactie gemotiveerd wordt. Dit wordt in de hersenen in de premotorische schors gelokaliseerd.

Daniel Seesink betoogt dat er in biologische zin maar drie redenen zijn die menselijk gedrag sturen: beloning, angst of sociale interactie. Het heeft weinig zin om een sociaal gemotiveerde werknemers met een beloning tot bepaald gedrag proberen aan te zetten. Een succesvolle leider weet bij wie hij op welke ‘knop’ moet drukken.

“Net als bij de apen, draait het bij mensen in een groep letterlijk en figuurlijk om een veilige omgeving”, stelt Seesink. In zo’n veilige omgeving voelen medewerkers zich vrij om elkaar aan te spreken op gedrag. En liefst in het openbaar, “Waarbij je natuurlijk kritiek wel positief moet blijven formuleren.” 

Maar hoe ontdek je de biologische motivatie van je collega’s? Volgens Seesink kan ‘professioneel vlooien’ hierbij een uitkomst bieden. “Ga eens vaker de dialoog aan met mensen, maak eens een praatje met iemand over zijn of haar interesses. Op die manier ontstaat een vertrouwensband.” Het vlooien kan natuurlijk ook met branchegenoten: een volgende VOTOB-ledenvergadering biedt hiervoor zeker gelegenheid.

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn