Training energiemanagement voor leden

Op woensdag 13 juni organiseert VOTOB voor haar leden een op maat gemaakte training energiemanagement. Deze training biedt praktische handvatten om toe te werken naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering door middel van praktijkcases en opdrachten.

 

Tijdsduur

De cursus bestrijkt één dag van 9.00 tot ca. 16.30 uur en vindt plaats bij VOTOB, op de Loire 150 te Den Haag. De training wordt gegeven door twee adviseurs van KWA Bedrijfsadviseurs en is kosteloos te volgen voor leden van VOTOB.

 

Omschrijving programma

Gedurende de cursus worden opdrachten uitgevoerd om bij een model tankopslagbedrijf een ISO 50001 energie-managementsysteem te implementeren. Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelingen van relevante wet- en regelgeving
 • Eisen die ISO 50001 aan een energiemanagementsysteem stelt
 • Energiebeoordeling uitvoeren met een energie-aspectenregister
 • Energieprestatie-indicatoren, doelstellingen, taakstellingen, actieplannen

 

 • Monitoring en bijsturing via directiebeoordeling
 • Bewustwordingscampagnes/trainingen
 • Stappenplan voor implementatie
 • Voordelen van ISO 50001-certificering
 • Projectorganisatie

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Hennie Holtman, adviseur duurzaamheid en  veiligheid, via holtman@votob.nl.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Veilig

Vervolgbijeenkomst Safetydeal – Samen veilig werken in de keten

Op dinsdag 2 april is er door VOTOB en VOMI een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de Safetydeal – Samen veilig werken in de keten.

In 2016 en in 2018 zijn er metingen geweest, waarbij de veiligheidsbeleving van de mede-werkers van zowel de tankopslagbedrijven als de contractors in kaart werden gebracht. Tussen beide metingen in zijn er verschillende initiatieven georganiseerd om de samenwerking te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst werden de uitkomsten van de tweede meting gepresenteerd door Petra Muis, Adviseur Royal Haskoning DHV. Arend Profijt, Manager HSEQ van Mourik Services, presenteerde daarna de must do’s voor veilig gedrag om goed te leren kijken, luisteren èn te motiveren. Vervolgens werd met een acteur bekeken hoe je een en ander in praktijk kunt brengen en hoe je elkaar het beste aan kunt spreken op gedrag.

Al met al is duidelijk dat we met zijn allen op de goede weg zijn en dat verdere opvolging en ontwikkeling nodig blijft. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben uitgesproken een positieve intentie te hebben om beter en opener met elkaar te communiceren. Mede door dit project weet men elkaar al beter en sneller te vinden. In de brochure die tijdens deze bijeenkomst is uitgereikt, is een en ander na te lezen.

Wilt u de brochure in fysieke vorm ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar info@votob.nl.

Safetydeal Samen veilig werken in de keten - VOTOB/VOMI

Safetydeal Samen veilig werken in de keten – VOTOB/VOMI

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Wegens succes herhaald: VOTOB Training Incidentenonderzoek

Net als vorig jaar biedt VOTOB haar leden, vanwege grote belangstelling, een TRAINING INCIDENTENONDERZOEK aan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Jaaroverzicht 2018

Het was een bijzonder jaar 2018. Zo stonden we stil bij het lustrum van de Safety Maturity Tool en ontvingen we daarbij een mooi compliment van Staatssecretaris Van Ark. Bij de VOTOB Academy zijn we o.a. gestart met de nieuwe opleiding Technisch Leidinggevende Tankopslag. Bijzonder was ook de uitreiking van de eerste certificaten en het eerste diploma van de opleiding Procesoperator B Tankopslag.

In het jaaroverzicht nemen we u mee door onze hoogtepunten van onze focusonderwerpen.

 

 

Dit zijn:

 1. Veiligheid
 2. Mens en omgeving
 3. Wet- en regelgeving en toezicht
 4. Arbeid en onderwijs
 5. Toekomst van de vereniging en de sector

U kunt HIER het jaaroverzicht bekijken. Wilt u fysieke exemplaren ontvangen van het jaaroverzicht? Mailt u dan uw aanvraag aan: info@votob.nl.

Wij bedanken onze leden en andere betrokkenen voor de fijne samenwerking en vertrouwen erop dit ook in 2019 te kunnen voortzetten!

Jaaroverzicht 2018 VOTOB en VOTOB Academy

Jaaroverzicht 2018 VOTOB en VOTOB Academy

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn