Training energiemanagement voor leden

Op woensdag 13 juni organiseert VOTOB voor haar leden een op maat gemaakte training energiemanagement. Deze training biedt praktische handvatten om toe te werken naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering door middel van praktijkcases en opdrachten.

 

Tijdsduur

De cursus bestrijkt één dag van 9.00 tot ca. 16.30 uur en vindt plaats bij VOTOB, op de Loire 150 te Den Haag. De training wordt gegeven door twee adviseurs van KWA Bedrijfsadviseurs en is kosteloos te volgen voor leden van VOTOB.

 

Omschrijving programma

Gedurende de cursus worden opdrachten uitgevoerd om bij een model tankopslagbedrijf een ISO 50001 energie-managementsysteem te implementeren. Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • Ontwikkelingen van relevante wet- en regelgeving
  • Eisen die ISO 50001 aan een energiemanagementsysteem stelt
  • Energiebeoordeling uitvoeren met een energie-aspectenregister
  • Energieprestatie-indicatoren, doelstellingen, taakstellingen, actieplannen

 

  • Monitoring en bijsturing via directiebeoordeling
  • Bewustwordingscampagnes/trainingen
  • Stappenplan voor implementatie
  • Voordelen van ISO 50001-certificering
  • Projectorganisatie

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Hennie Holtman, adviseur duurzaamheid en  veiligheid, via holtman@votob.nl.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Veilig

Nieuw verdrag internationaal spoorwegvervoer

Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe wijzigingen doorgevoerd in het verdrag voor het internationaal spoorwegvervoer.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Meld u nu aan voor de Jaarlijkse FETSA conferentie

FETSA, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Nieuwe regels voor werken met verontreinigde grond

De CROW richtlijn geeft bedrijven handvatten om de risico’s van blootstelling aan stoffen tijdens het werken met of in verontreinigde bodem te onderzoeken. Onlangs is de CROW132 vervangen door de CROW400.

Anders dan de oude richtlijn, geeft CROW400 veel minder invulling aan de beheersmaatregelen die bedrijven moeten nemen. Zo worden er geen bindende veiligheids-maatregelen meer voorgeschreven. Bedrijven moeten voor elk project zelf maatregelen ‘op maat’ bepalen op basis van het actuele risico. 

De Inspectie I-SZW heeft aangegeven niet zozeer uit te gaan van de CROW400, maar te toetsen of het werk veilig wordt uitgevoerd.

In het stuk ‘Basisinspectiemodule Werken in verontreinigde grond’ van de inspectie SZW kunt u een en ander nalezen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn