Veiligheidsdag 2017, feest van aha-momenten

Dat goede communicatie en veiligheid op de werkvloer met elkaar samenhangen, klinkt heel aannemelijk. Maar hoe hangen één en ander precies samen? Die vraag is een stuk lastiger te beantwoorden. De jaarlijkse Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop, ging dit jaar over communicatie: “In gesprek met de werkvloer”. Maar liefst 200 mensen kwamen op 3 november naar Amersfoort en er werden tal van interessante verhalen gedeeld.

Muisstil was de zaal toen Anton van Beek (President Dow Benelux) de dag opende met een persoonlijke ervaring: de fatality waar hij onlangs mee te maken kreeg. “Er ging van alles door me heen. Vragen, maar vooral ook ongeloof. Het kan toch niet wáár zijn!” Kort daarvoor had het bedrijf nog alle medewerkers een veiligheidstraining laten doorlopen. En tóch ging het mis.

Voor Van Beek toonde het recente incident de grenzen van procedures aan: “Je kunt alles op papier in orde hebben en dan kan er tóch nog zoiets gebeuren. Daarom vind ik het zo goed dat we als Veiligheid Voorop nu naar de menselijke factor kijken.” Co-host Sandra de Bont (directeur VOTOB) sloot zich hier volmondig bij aan: “We hebben teveel op compliance gezeten. Er is ook nog ook de menselijke kant component. Het gedrag. Daar moeten we meer op inzetten.”

Buddymanager of sparring partner
In alle werksessies die volgden ging het dan ook over de menselijke factor. Over hoe je een goede connectie maakt tussen aannemer en opdrachtgever en of het idee van een ‘buddymanager’ daarin een rol kan spelen. “Dat komt een beetje belerend over”, zegt een opdrachtgever; “Nee hoor, het is vanuit de aannemer gezien heel prettig om een buddy te hebben”, antwoordt een aannemer.

De spanning tussen ‘de regels’ en ‘het gesprek’ was een ander terugkerend thema. “Het is moeilijk om het ter discussie te brengen, maar soms zitten er ook keerzijden aan regels.” Sommige deelnemers zien audits dan ook vooral als manier om het gesprek met medewerkers aan te gaan.  Niet blindstaren op de cijfertjes, maar in gesprek gaan over het ‘waarom’ van uitkomst van de audit. En over andere regels: “Een werkvergunning is vaak alleen maar een briefje om aan de slag te mogen. Wanneer gaan we eens in gesprek met de uitvoerder over de inhoud van de vergunning?”

Stilleggen, een heftige beslissing
Het antwoord op deze vraag heeft met tijd te maken. Iedereen heeft haast. Het onderbreken van het werk is vaak een uiterst kostbare aangelegenheid. Het verhaal van Paul Evers (directeur BASF) viel daarom op: na een recent incident waarbij een medewerker pyrofoor (zelfontbrandend metaal) over zich heen kreeg, werd de fabriek maar liefst zes weken stilgelegd.  

Evers: “Uit interne analyse bleek dat we ons vergunningensysteem onvoldoende onder controle hadden en dat de opleidingen van medewerkers niet up-to-date waren. Waardoor we de veiligheid van onze medewerkers onvoldoende konden garanderen. Na een flinke interne discussie hebben we besloten om veiligheid te laten prevaleren. Dat is een heftige beslissing, want er zijn klanten die BASF als alleenleverancier hebben en die je met zo’n beslissing óók dreigt stil te leggen.”

De heftigheid van zo’n beslissing was een ‘aha-moment’ voor veel toehoorders. Veiligheid Voorop wil voorkomen dat iedereen opnieuw hetzelfde ‘aha-moment’ moet beleven. Delen van verhalen is niet alleen boeiend, maar ook noodzakelijk.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn