Veiligheidsdag 2017, feest van aha-momenten

Dat goede communicatie en veiligheid op de werkvloer met elkaar samenhangen, klinkt heel aannemelijk. Maar hoe hangen één en ander precies samen? Die vraag is een stuk lastiger te beantwoorden. De jaarlijkse Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop, ging dit jaar over communicatie: “In gesprek met de werkvloer”. Maar liefst 200 mensen kwamen op 3 november naar Amersfoort en er werden tal van interessante verhalen gedeeld.

Muisstil was de zaal toen Anton van Beek (President Dow Benelux) de dag opende met een persoonlijke ervaring: de fatality waar hij onlangs mee te maken kreeg. “Er ging van alles door me heen. Vragen, maar vooral ook ongeloof. Het kan toch niet wáár zijn!” Kort daarvoor had het bedrijf nog alle medewerkers een veiligheidstraining laten doorlopen. En tóch ging het mis.

Voor Van Beek toonde het recente incident de grenzen van procedures aan: “Je kunt alles op papier in orde hebben en dan kan er tóch nog zoiets gebeuren. Daarom vind ik het zo goed dat we als Veiligheid Voorop nu naar de menselijke factor kijken.” Co-host Sandra de Bont (directeur VOTOB) sloot zich hier volmondig bij aan: “We hebben teveel op compliance gezeten. Er is ook nog ook de menselijke kant component. Het gedrag. Daar moeten we meer op inzetten.”

Buddymanager of sparring partner
In alle werksessies die volgden ging het dan ook over de menselijke factor. Over hoe je een goede connectie maakt tussen aannemer en opdrachtgever en of het idee van een ‘buddymanager’ daarin een rol kan spelen. “Dat komt een beetje belerend over”, zegt een opdrachtgever; “Nee hoor, het is vanuit de aannemer gezien heel prettig om een buddy te hebben”, antwoordt een aannemer.

De spanning tussen ‘de regels’ en ‘het gesprek’ was een ander terugkerend thema. “Het is moeilijk om het ter discussie te brengen, maar soms zitten er ook keerzijden aan regels.” Sommige deelnemers zien audits dan ook vooral als manier om het gesprek met medewerkers aan te gaan.  Niet blindstaren op de cijfertjes, maar in gesprek gaan over het ‘waarom’ van uitkomst van de audit. En over andere regels: “Een werkvergunning is vaak alleen maar een briefje om aan de slag te mogen. Wanneer gaan we eens in gesprek met de uitvoerder over de inhoud van de vergunning?”

Stilleggen, een heftige beslissing
Het antwoord op deze vraag heeft met tijd te maken. Iedereen heeft haast. Het onderbreken van het werk is vaak een uiterst kostbare aangelegenheid. Het verhaal van Paul Evers (directeur BASF) viel daarom op: na een recent incident waarbij een medewerker pyrofoor (zelfontbrandend metaal) over zich heen kreeg, werd de fabriek maar liefst zes weken stilgelegd.  

Evers: “Uit interne analyse bleek dat we ons vergunningensysteem onvoldoende onder controle hadden en dat de opleidingen van medewerkers niet up-to-date waren. Waardoor we de veiligheid van onze medewerkers onvoldoende konden garanderen. Na een flinke interne discussie hebben we besloten om veiligheid te laten prevaleren. Dat is een heftige beslissing, want er zijn klanten die BASF als alleenleverancier hebben en die je met zo’n beslissing óók dreigt stil te leggen.”

De heftigheid van zo’n beslissing was een ‘aha-moment’ voor veel toehoorders. Veiligheid Voorop wil voorkomen dat iedereen opnieuw hetzelfde ‘aha-moment’ moet beleven. Delen van verhalen is niet alleen boeiend, maar ook noodzakelijk.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Educatief

VOTOB Academy: hoe rooster je medewerkers uit?

VOTOB Academy is een feit, elke week melden nieuwe studenten zich aan voor de opleiding of voor losse onderdelen daarvan. Die kennishonger bij hun medewerkers stelt tankopslagbedrijven voor nieuwe problemen: hoe maak je een passend werkrooster met al die studerende medewerkers? Nel Kranendonk (Rubis Terminals) weet wat het is om in de roosters hiermee rekening te houden.

“Momenteel hebben we twee mensen die de tweejarige opleiding procesoperator Tankopslag B doen en volgende maand begint er nog ééntje. Daarnaast zijn er twee medewerkers die een losse module volgen. Dat klinkt misschien niet veel, maar dat is toch tien procent van het totaal aantal werknemers bij Rubis”, vertelt Kranendonk.

Studeren gaat prima ’s nachts
Voor de studenten die de module volgen, geldt dat ze geen klassikale lessen hoeven te volgen. Daarom is het voor hen mogelijk om de studie in de rustige uurtjes te doen, bijvoorbeeld tijdens de nachtdiensten. Nel Kranendonk vertelt dat de teamleider hen dan helpt bij de leerstof. “Met overhoren bijvoorbeeld, dat gaat prima ’s nachts.” Voor de studenten die de volledige opleiding doen, is het anders: die moeten immers met een docent praktijkopdrachten op de terminal uitvoeren en kunnen dan niet tegelijkertijd aan het werk zijn.

“Ik probeer de shifts vier à vijf maanden vooruit te plannen, zodat de andere medewerkers weten dat ze op het moment van de lessen geen vrij kunnen nemen”, vertelt Kranendonk. Als de lesdag toevallig op een vrije dag valt, dan heeft de student ‘gewoon pech’. Tot nu toe heeft Nel Kranendonk nog geen problemen ondervonden met het uitroosteren van de studenten. “De eersten zijn op 1 maart begonnen, de eerste drie maanden zitten erop en het loopt op rolletjes.”

De jongens springen voor elkaar in
De reacties van de studenten zijn tot nu toe heel positief, alhoewel ze de studiedagen wel lang vinden, weet Kranendonk. “En het kost het bedrijf best een hoop geld om iemand eens in de twee weken een hele dag vrij te maken en het is tenslotte ook in ieders belang dat het kennisniveau van de medewerkers op peil blijft.”

Voor Kranendonk is het uiteindelijk simpel: “Als iemand naar school gaat, dan houd je daar gewoon rekening mee. Het is ook wel de mentaliteit van ons bedrijf dat de jongens voor elkaar inspringen als er één naar school gaat of ziek is. Bij Rubis werken, voelt toch een beetje als een familieband. Ik wil niet te zoetsappig klinken, maar mensen helpen elkaar gewoon.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Educatief

Vaker professioneel vlooien

Mensen voelen zich superieur aan andere apen, maar wat veiligheid en leiderschap betreft, kunnen wij heel wat leren van onze ‘familieleden’. De VOTOB Milieu- en Veiligheid-commissie trok daarom naar Dierenpark Amersfoort.

“Wat onze DNA-structuur betreft, zijn wij mensen méér verwant aan de chimpansee dan de chimpansees en de gorilla’s onderling.” Trainer Daniel Seesink (BewustZoo) is van oorsprong gedragsbioloog, maar helpt tegenwoordig bedrijven te kijken naar ‘bio-logisch’ leiderschap. Aan de hand van het gedrag van apen, kunnen wij onze samenwerking op de werkvloer beter begrijpen.

In het kader van Veiligheid Voorop schreef Daniel Seesink een essay over zijn biologische kijk op veiligheid en leiderschap. Wie de mensapen goed bestudeert ziet dat de positie van leidinggevende een hiërarchische positie is, maar wel een positie die de leider voortdurend moet zien te behouden. De leidinggevende is afhankelijk van het draagvlak dat hij of zij (bij de Bonobo’s zijn het niet de mannetjes, maar de vrouwtjes die de alfa-positie innemen) heeft bij de groep.

Maar de leider heeft met verschillende typen mensen in zijn groep te maken. Niet iedereen wordt op eenzelfde manier gemotiveerd. “Aan de hand van functionele MRI-scans kun je vastleggen wat er in de hersenen plaatsvindt”, vertelt Seesink. “Mensen hebben verschillende ‘aan- en uitknoppen’. De kunst van leiderschap is de juiste aan- en uitknop van de ander te kunnen vinden.”

Sommige mensen worden vooral gemotiveerd door beloning. Dit correspondeert met de accumbens in de hersenen, het gebied dat ook in verband wordt gebracht met verliefdheid en verslaving. Andere mensen laten zich vooral sturen door de amygdala, het zogenaamde angstcentrum. Deze mensen worden gemotiveerd door datgene wat hen veiligheid oplevert. Tot slot is er een groep mensen die vooral door sociale interactie gemotiveerd wordt. Dit wordt in de hersenen in de premotorische schors gelokaliseerd.

Daniel Seesink betoogt dat er in biologische zin maar drie redenen zijn die menselijk gedrag sturen: beloning, angst of sociale interactie. Het heeft weinig zin om een sociaal gemotiveerde werknemers met een beloning tot bepaald gedrag proberen aan te zetten. Een succesvolle leider weet bij wie hij op welke ‘knop’ moet drukken.

“Net als bij de apen, draait het bij mensen in een groep letterlijk en figuurlijk om een veilige omgeving”, stelt Seesink. In zo’n veilige omgeving voelen medewerkers zich vrij om elkaar aan te spreken op gedrag. En liefst in het openbaar, “Waarbij je natuurlijk kritiek wel positief moet blijven formuleren.” 

Maar hoe ontdek je de biologische motivatie van je collega’s? Volgens Seesink kan ‘professioneel vlooien’ hierbij een uitkomst bieden. “Ga eens vaker de dialoog aan met mensen, maak eens een praatje met iemand over zijn of haar interesses. Op die manier ontstaat een vertrouwensband.” Het vlooien kan natuurlijk ook met branchegenoten: een volgende VOTOB-ledenvergadering biedt hiervoor zeker gelegenheid.

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn