VOTOB STEUNT OPRICHTING SAFETY DELTA NEDERLAND (SDN)

De Nederlandse (petro)chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Het uitgangspunt is de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven continu te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het streven naar nul incidenten. Hiervoor is Safety Delta Nederland (SDN) opgericht. Op 5 oktober heeft Staatssecretaris Stientje van Veldhoven samen met vertegenwoordigers van het (petro)chemisch bedrijfsleven en de wetenschap het Convenant Safety Delta Nederland (SDN) ondertekend*.

De VOTOB schaart zich samen met een reeks van andere partijen** achter de missie en visie van de SDN en is er van overtuigd dat deze manier van samenwerken er aan bijdraagt om de veiligheid in de Nederlandse (petro)chemie op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Lees hier het volledige persbericht waarin wordt aangegeven waar de SDN zich de komende tijd op gaat richten of lees meer op de site.

*Het convenant is ondertekend door:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stichting Veiligheid Voorop
 • TU Delft
 • Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit
 • TNO

**Het convenant wordt gesteund door:

 • VOTOB
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 • Interprovinciaal Overleg
 • BRZO+
 • VNCI
 • VNPI
 • VHCP
 • Chemelot Site Permit
 • Universiteit Leiden
 • RIVM
 • COAST

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

FETSA biedt partnerschap aan leveranciers aan

Het is nu mogelijk voor bedrijven die zaken doen met tankopslagbedrijven of die affiniteit hebben met de tankopslagsector om partner te worden van FETSA.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Uitfaseren fluor in blusschuim

Vanuit de Duitse overheid is in Europees verband een voorstel gedaan om PFHxA (fluorverbindingen) in blusschuim uit te faseren.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

ILT: VOTOB toont maatschappelijke verantwoordelijkheid

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Jan van den Bos, heeft gisteren tijdens de VOTOB-ledenvergadering zijn complimenten uitgesproken richting VOTOB en haar leden. Hij is van mening dat VOTOB haar maatschappelijke verantwoordelijkheid toont door het opstellen van strenge richtlijnen voor haar leden voor het veilig en verantwoord aannemen van producten. Het betreft hier de Reach-guidance en de Richtlijn Productacceptatie. Betrokken medewerkers worden hierdoor bijvoorbeeld opgeleid d.m.v. speciale trainingen.

 

Jan van den Bos: “Deze afspraken gaan verder dan regels. Ze gaan over wat goed is voor mens en milieu. VOTOB toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een mooi resultaat en stelt een voorbeeld. Hopelijk volgen ook andere partijen in deze keten dit voorbeeld. Het gaat uiteindelijk om het gedrag van mensen”.

Wanneer het weer mogelijk is zal de heer Jan van den Bos een terminal van één van de VOTOB-leden bezoeken om het gehele proces te aanschouwen en om nader kennis te maken. Lees hier ook het hele persbericht van de ILT.

 

FacebookTwitterLinkedIn