Zonnepanelen op de terminal?

Wie het Waalhavengebied bezoekt, komt bij het bedrijf FrigoCare een reusachtig zonnepark tegen. Op een oppervlakte van 7.500 vierkante meter is het dak van het opslagbedrijf volledig bedekt met meer dan 3000 zonnepanelen. “Op jaarbasis leveren die ongeveer 700.000 kWh op en wordt er circa 280 ton CO2 bespaard”, weet Arnout Hoek van het bedrijf Zon Exploitatie Nederland, dat het project heeft uitgevoerd.

Zon Exploitatie Nederland heeft als motto dat het andere bedrijven faciliteert “te verduurzamen zonder te investeren.” Arnout Hoek: “Wij doen de investering voor een bedrijf als FrigoCare. De energie die we met de zonnepanelen opwekken, verkopen we aan het bedrijf waar de zonnepanelen geplaatst zijn tegen de inkoopprijs van energie. Betaal je nu 4 cent, dan betaal je dat ook aan ons. Waar je op bespaart, zijn je netkosten. Je bent dus aan energiekosten per definitie nooit méér kwijt. Een alternatief is dat het rechtstreeks aan het net geleverd wordt, en via de voordeur weer binnenkomt omdat de pandeigenaar te weinig verbruikt. Dit kan ook naar een andere locatie elders in het land”

Te lange terugverdientijd
Daarnaast geeft Zon Exploitatie Nederland andere bedrijven de mogelijkheid om het energiegebruik te verduurzamen. “Voor de meeste bedrijven is de terugverdientijd te lang om zélf die investering te doen”, weet Hoek. Maar zijn zonnepanelen ook geschikt voor de tankopslag? Je hebt immers te maken met strenge eisen op het gebied van explosieveiligheid. Arnout Hoek: “We zijn onlangs benaderd door een groot tankopslagbedrijf in Moerdijk en Rotterdam. De explosieveiligheid kun je bijvoorbeeld beïnvloeden door de omvormers verder van de zonnepanelen te plaatsen. Daar zijn we nu over in gesprek. Dat is bij ieder project weer project afhankelijk, en daar zijn we gewoonweg erg goed in: het bedenken van concepten en oplossingen”

Harm Zweedijk (manager HSE bij Vesta Terminal) heeft zelf ervaring opgedaan met zonnepanelen. “Toen de SDE-subsidie zijn intrede deed in 2009, hebben we een tweetal installaties aangeschaft. Deze panelen hebben we op het dak van het kantoor geplaatst. Later hebben we nogmaals twee grotere systemen aangeschaft en op het dak van het kantoor en de controlekamers geplaatst. Wij zijn een klasse 3-4 terminal, wat wil zeggen dat wij niet, of weinig, met Atex-zonering te maken hebben. Tot nu toe hebben we nog geen zonnepanelen op tankputdijken geplaatst. Het probleem is volgens mij niet zozeer de explosieveiligheid, maar de zoninstraling in combinatie met beschikbare ruimte. Op een dak krijgt een installatie veel meer zon, dan op een tankputdijk die misschien niet eens op het zuiden staat.”

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn