Over VOTOB

VOTOB is een branchevereniging die 19 aangesloten tankopslagbedrijven in Nederland een stem geeft. Van transport tot etenswaren; van energie tot duurzame brandstof; de tankopslag levert de ‘brandstof voor de motor van de Nederlandse economie’. Dit is de hoofdboodschap die de branche steeds uitdraagt.

VOTOB ondersteunt de tankopslagbedrijven bij veilig, duurzaam en transparant ondernemen. VOTOB-leden staan garant voor de veiligheid van hun bedrijven en voor hun medewerkers en omgeving. VOTOB-leden concurreren niet op veiligheid.

WAT DOET VOTOB?

VOTOB vertegenwoordigt de tankopslagsector in het contact met lokale, regionale, landelijke en Europese beslissers. Bijvoorbeeld in discussies over het ontgassen van binnenvaartschepen, emissies van gevaarlijke stoffen, over veiligheid bij BRZO-bedrijven en het goed bereikbaar houden van havens. VOTOB werkt daarbij samen met andere branches in de petrochemie en samen zetten we projecten op zoals Veiligheid Voorop en Safety Delta Nederland. Ook organiseert de VOTOB geregeld bezoeken van Tweede Kamerleden aan de terminals zodat politici een goed beeld van de sector krijgen.

Via onze Europese brancheorganisatie, FETSA (Federation of European Tank Storage Associations), is VOTOB betrokken bij Europese onderwerpen als het EU Concessiebeleid, de zeehavenpolitiek, de Seveso-richtlijn, de REACH-verordening en de herziening van het ‘Best Reference Document op- en overslag’. Daarnaast is VOTOB lid van VNO-NCW en geassocieerd lid van de VNCI.

DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID

VOTOB biedt de leden een breed palet aan diensten op het terrein van duurzaamheid en veiligheid. Zo biedt de branche haar leden een speciaal programma (CARUSO) voor de berekening en registratie van luchtemissies en heeft zij de Safety Maturity Tool (SMT)  ontwikkeld om de veiligheidssituatie bij aangesloten tankopslagbedrijven te verbeteren. Er wordt jaarlijks getoetst op hardware, software en mindware. Er is ook een SMT-protocol opgesteld waaraan elk lid zich committeert. Momenteel wordt een pilot ontwikkelt tussen i-SZW en VOTOB om met de gegevens uit de SMT tot een ander toezichtsregime te komen.

Daarnaast heeft VOTOB een sectorbedrijfsschool ontwikkeld en opgezet samen met haar leden: de VOTOB Academy. Deze biedt verschillende opleidingen aan die specifiek gericht zijn op de tankopslag en ook een directe koppeling bieden met lopende dossiers zoals productacceptatie. In dit kader heeft VOTOB ook de richtlijn productacceptatie opgesteld. Het doel hiervan is het verder verdiepen en uitbouwen van de kennis en controle over het binnenkomende product en het daarmee gepaard gaande productacceptatieproces bij de leden. In soortgelijke lijn is ook de REACH guidance ontwikkeld, waarmee de VOTOB-leden hun rol en bijbehorende taken binnen de Reach wetgeving kunnen bepalen, waardoor naleving van deze wet optimaliseert. De ILT heeft zich positief uitgesproken over deze initiatieven. Zij hechten groot belang aan een goede risicoanalyse en een degelijke opleiding van het personeel. VOTOB is zeer trots op deze resultaten.

De tankopslagsector is een duurzame sector. Bedrijven hebben een lange termijn visie op milieuvraagstukken en het is duidelijk dat milieu wordt meegewogen in hun beslissingen. De sector is toegetreden tot de MeerJarenAfspraken Energie-efficiency (MJA) en levert daar elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan. De aangesloten tankopslagbedrijven zijn actief bezig met energiebesparing en -management, hebben een energie-efficiëntieplan en monitoren de resultaten. De overall resultaten hiervan kunt u teruglezen in het MJA-Sectorrapport 2019 Tankopslag en -overslag-bedrijven en de Resultatenbrochure Meerjarenafspraken energie-efficiency.

LEDEN SPELEN ACTIEVE ROL

De VOTOB-leden zijn actief betrokken bij de positiebepaling van de brancheorganisatie, op alle niveaus. Zo organiseert VOTOB naast de reguliere ledenvergaderingen, vergaderingen van de werkgroep Milieu & Veiligheid, de werkgroep Douane en de werkgroep Logistiek. Hier kunnen leden ervaringen uitwisselen en overheidsbeleid bespreken. Daarnaast leveren de VOTOB-leden de voorzitter en een inhoudelijk expert voor de werkgroep ‘herziening PGS29’.  Deze actieve houding van de leden is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de vereniging.

LID WORDEN?

Wilt ook u lid worden van branchevereniging VOTOB? Stuurt u dan een mailtje naar Willem-Henk Streekstra via streekstra@votob.nl dan neemt hij zo snel mogelijk contact op.

MEER INFORMATIE

Klik door voor meer informatie over het VOTOB-bestuur, het VOTOB-bureau en VOTOB-contactgegevens.