Nieuwsbrief Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin leest u de laatste stand van zaken over activiteiten waar Veiligheid Voorop bij betrokken is. In de laatste nieuwsbrief leest u o.a. over de workshops van de Veiligheid Voorop Veiligheidsdag in januari 2021, over veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie, over de digitale workshop corrosie onder isolatie (COI), en Safety Delta Nederland.

Eerdere nieuwsbrieven vindt u hier:

 • nieuwsbrief 4 met o.a. de onderwerpen: SAQ 2.0, het aantal aangesloten Brzo-bedrijven bij Veiligheid Voorop en Management of Change.
  Het project SAQ 2.0 wordt in een later stadium ook gebruikt om onze SMT te verbeteren.

 • nieuwsbrief 3 met o.a. de onderwerpen: het leren van incidenten met tot vloeistof verdicht gas, het jaarverslag over 2019, de Staat van de Veiligheid, en de veiligheidsdag.

 • nieuwsbrief 2 met o.a. de onderwerpen: programma ‘Seveso Top Leadership’, project SAQ 2.0 en Safety Delta Nederland.

 • nieuwsbrief 1 met o.a. de onderwerpen: curriculum betrokken leiderschap BRZO top managers, leren van incidenten, SAQ 2.0 en regelovertreding en incidenten bij BRZO-bedrijven: een longitudinale benadering.

De Stichting Veiligheid Voorop heeft als doel de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO bedrijven in de (petro)chemische industrie te stimuleren en te verbeteren. Het door de stichting uitgevoerde gelijknamige programma kent vier aandachtsgebieden op basis waarvan de voorgenomen activiteiten worden gestructureerd.

Deze zogenaamde pijlers zijn gevormd rondom de thema’s:

 • betrokken leiderschap
 • excellente veiligheidsbeheerssystemen
 • veiligheid in de keten 
 • regionale veiligheidsnetwerken en
 • safety delta Nederland.

 

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, NRK, ION, NOVE, VNCW, BPN, BLN, Velin, WCM-FME, VA, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV. Het doel is om de veiligheid bij bedrijven mee te helpen verbeteren door ontwikkeling van tools en door kennis te delen. VOTOB heeft daar indertijd op ingespeeld met de ontwikkeling van Safety Maturity Tool (SMT).

Nadere informatie over Veiligheid Voorop vindt u op de website.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Geen categorie

Nieuwsbrief Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin leest u de laatste stand van zaken over activiteiten waar Veiligheid Voorop bij betrokken is.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Richtlijn Productacceptatie in Chemische Logistiek Magazine

In de laatste uitgave van het Chemische Logistiek Magazine geeft Pehr Teulings een toelichting over de door VOTOB en haar leden ontwikkelde Richtlijn Productacceptatie. Er wordt ingegaan waarom deze ontwikkeld is, wat de richtlijn inhoudt en wat de te nemen stappen zijn in het productacceptatieproces.

U leest het artikel hier.

Eerder sprak de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al zijn complimenten uit aan VOTOB en haar leden voor het opstellen van strenge richtlijnen voor het veilig en verantwoord aannemen van producten middels o.a. de Richtlijn Productacceptatie. Deze afspraken gaan verder dan de regelgeving. Het gaat over wat goed is voor mens en milieu. VOTOB toont hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, aldus de ILT.

Voor meer informatie rondom de Richtlijn Productacceptatie kan contact opgenomen worden met Pehr Teulings via teulings@votob.nl en voor de bijbehorende opleidingen van VOTOB Academy via info@votobacademy.nl.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws

Nieuwe IMO-wetgeving persistent floaters

Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe IMO-wetgeving van kracht inzake persistent floaters.

FacebookTwitterLinkedIn