Richtlijnen / Guidances

Rondom het Coronavirus heersen veel vragen. Hieronder vindt u een overzicht van richtlijnen en guidances die in dit kader zijn ontwikkeld en die kunnen helpen bij het inrichten van veilig werken in tijden van Corona.

Transport: 

Algemeen:

  • Testbeleid Corona

    Q&A over het nieuwe testbeleid (28-10-2020) en teststraten voor werkgevers.
  • Coronahandreiking voor werkgevers

    Handreiking ministeries en bedrijven over hygiënische maatregelen, bedrijfs-continuïteit, binnen- en buitenlandse (dienst)reizen, de rol van de bedrijfs- en huisarts, thuiswerken en arbeidsrechtelijke consequenties.

Vanuit Engeland:

Vanuit Italië:

Naleving voorschriften Brandweer:

  • Actuele Q en A over knelpunten die ontstaan (zijn) door corona bv. over medische keuringen, trainingen en kennisvergaring. Te gebruiken als richtlijn bij tijdelijke afwijkingen.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws | Geen categorie

Nieuwsbrief Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin leest u de laatste stand van zaken over activiteiten waar Veiligheid Voorop bij betrokken is.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Richtlijn Productacceptatie in Chemische Logistiek Magazine

In de laatste uitgave van het Chemische Logistiek Magazine geeft Pehr Teulings een toelichting over de door VOTOB en haar leden ontwikkelde Richtlijn Productacceptatie. Er wordt ingegaan waarom deze ontwikkeld is, wat de richtlijn inhoudt en wat de te nemen stappen zijn in het productacceptatieproces.

U leest het artikel hier.

Eerder sprak de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al zijn complimenten uit aan VOTOB en haar leden voor het opstellen van strenge richtlijnen voor het veilig en verantwoord aannemen van producten middels o.a. de Richtlijn Productacceptatie. Deze afspraken gaan verder dan de regelgeving. Het gaat over wat goed is voor mens en milieu. VOTOB toont hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, aldus de ILT.

Voor meer informatie rondom de Richtlijn Productacceptatie kan contact opgenomen worden met Pehr Teulings via teulings@votob.nl en voor de bijbehorende opleidingen van VOTOB Academy via info@votobacademy.nl.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws

Nieuwe IMO-wetgeving persistent floaters

Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe IMO-wetgeving van kracht inzake persistent floaters.

FacebookTwitterLinkedIn