SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID MET DE SAFETY MATURITY TOOL

Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde in de tankopslag. Iemand die met grote hoeveelheden vloeibare – en soms gevaarlijke – stoffen werkt, weet dat voorkomen beter is dan ‘genezen’. Inspectiediensten controleren de tankopslagbedrijven op het gebied van veiligheid, maar ook op eigen initiatief ontwikkelen tankopslagbedrijven hun veiligheidsbeleid steeds verder.

Samen met de aangesloten leden heeft brancheorganisatie VOTOB een Safety Maturity Tool (SMT) ontwikkeld aan de hand van alle relevante wetten, regels en richtlijnen die voor de tankopslagsector gelden. De audit geeft aan hoe ‘volwassen’ bedrijven met veiligheid omgaan en biedt handvatten voor voortdurende verbetering.

De Safety Maturity Tool beoordeelt de hardware (de tanks, de leidingen), de software (de managementsystemen) en de mindware (de veiligheidscultuur) van het bedrijf. De SMT kijkt niet alleen naar de papieren werkelijkheid, maar toetst de veiligheid ook in de praktijk. De audit is een modulair systeem waaraan telkens nieuwe modules kunnen worden toegevoegd. Om onafhankelijkheid te garanderen, wordt de SMT door externe auditoren uitgevoerd.

De Safety Maturity Tool is méér dan een audit: het is een benaderingswijze die de volwassenheid van bedrijven op het gebied van veiligheid toetst. Branchevereniging VOTOB zorgt ervoor dat aangesloten bedrijven (leden) op basis van de SMT van elkaar kunnen leren. Zo wordt de gehele sector naar een hoger veiligheidsniveau getild. Bij volwassenheid hoort immers jezelf steeds blijven verbeteren en anderen helpen.

SMT IN BEELD

In de film wordt er dieper ingegaan op de afzonderlijke (originele) onderdelen van de SMT. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de scoreresultaten. Deze vormen het beginpunt van een verbeterplan om de veiligheid steeds verder te verbeteren. U kunt een en ander ook lezen in de brochure.

De SMT-zelf is ook continue aan het evolueren, zodat het instrument zijn toegevoegde waarde blijft be-houden. Zo is het onderdeel Software sinds 2018 aangepast van jaarlijks dezelfde vragen stellen naar het specifieker en dieper onder-zoeken van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke modules (lees verder hierover bij het onderdeel: Nieuwe software modules).

Daarnaast is er een SMT Protocol ontwikkeld. Hierin staan allerlei afspraken waaraan de VOTOB-leden zich moeten houden. Met het SMT Protocol nemen tankopslagbedrijven definitief af-scheid van elke vrijblijvendheid rondom veiligheid. Hier kunt u het SMT Protocol lezen.

BROCHURE SAFETY MATURITY TOOL: VOLWASSEN KIJK OP VEILIGHEID

In de brochure leest u hoe we gekomen zijn tot de ontwikkeling van Safety Maturity Tool en wat het precies inhoudt. Er wordt ook dieper ingegaan op de afzonderlijke originele onderdelen van de SMT.

NIEUWE MODULES:

Nieuwe ModulesDe SMT is een modulair systeem waaraan telkens nieuwe modules kunnen worden toegevoegd. Diep-gang en maatwerk van de SMT vinden de individuele VOTOB-leden steeds belangrijker. De audit moet voor ieder afzonderlijk lid nieuwe inzichten en verbeterpunten opleveren. Lees hier welke nieuwe modules reeds ontwikkeld zijn en welke op het moment in ontwikkeling zijn.

SMT

RAPPORT SMT 2019, RESULTATEN EN VERVOLG.

rapport 2019In het rapport leest u hoe de SMT in 2019 is uitgevoerd en wat de (ano-nieme) resultaten per verschillend onderdeel zijn.

TANKOPSLAG VIJF JAAR LANGS DE MEETLAT

SMT 5 jaarEind 2018 is er stilgestaan bij het feit dat de tankopslag al vijf jaar langs de meetlat ligt via de SMT en wat er allemaal is bereikt in die tijd. Hiervoor kregen we zelfs een compliment van staatssecretaris Van Ark. In een bijzondere uitgave wordt terug-geblikt en wordt er vooruitgekeken. U leest hem hier.

MEER INFORMATIE/CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Holtman, via holtman@votob.nl